Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Aktuality
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Exkurze 2015 - Výměna obyvatel a počešťování krajiny

Exkurze Výměna obyvatel a počešťování krajiny

Vážení kolegové a kolegyně,
dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi s názvem Výměna obyvatel a počešťování krajiny. Po stopách „národní revoluce“, kterou připravujeme v rámci kurzu Multikulturní
dědictví českých zemí.  Exkurze navazuje na aktivity projektu Moderní dějiny a multikulturní společnost a je otevřena všem zájemcům.

Exkurze proběhne formu autobusového zájezdu pronajatým autobusem ve dnech 4.–7. 5. 2015. Tentokrát navštívíme Šternbersko, Uničovsko a Rýmařovsko.
V souvislosti s dopady poválečného vysídlení Němců budeme sledovat pestrou skladbu zdejšího obyvatelstva, proměny krajiny, sídlení struktury a jednotlivých sídel.

Čekají nás topografické procházky po stopách zaniklých sousedství a čechizace dříve kulturně německého prostředí. Vedle technických a kulturních památek dojde
i na setkání s lidmi a jiné společenské aktivity.

Podrobný program a itinerář bude zveřejněn na stránkách HÚ začátkem dubna.

Závazné přihlášky posílejte mailem Mgr. Haně Ambrožové (hambroz@phil.muni.cz) do 31. března. Do 9. dubna je pak tamtéž nutno složit zálohu 600 Kč
(nocležné v chatkách v autokempu by mělo vyjít celkem na 420 Kč na osobu). Záloha je určena na zaplacení noclehů, vstupné a drobné režijní výdaje a po skončení
exkurze Vám bude její podstatná část vrácena.

Formulář přihlášky naleznete zde.


S pozdravem
Tomáš Dvořák


Osobní nástroje