Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Exkurze Po stopách bratříků. Husitství a pozdní gotika na Slovensku

Exkurze 2017

Vážení kolegové a kolegyně,
dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi s názvem „Po stopách bratříků. Husitství a pozdní gotika na Slovensku“,
kterou pořádáme ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU.
Exkurze proběhne formou zájezdu pronajatým autobusem ve dnech 2.–6. května 2017 a navštívíme významné kulturní památky
od Trenčína po Bardejov (intinerář najdete zde).

Přihlášku najdete zde a vyplněnou  ji posílejte mailem Mgr. Haně Ambrožové (hambroz@phil.muni.cz) nejpozději
do 31. března 2017.
Nejpozději do 31. 3. 2017 je rovněž třeba složit zálohu 3.000 Kč. Záloha je určena na zaplacení noclehů v penzionech,
vstupné a drobné režijní výdaje (část vynaložených nákladů Vám bude vrácena formou stipendia).
Zdraví
Tomáš Borovský a Aleš Flídr


Outils personnels