Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Pětidenní historická exkurze 3.-7. října 2011

Kulturně historická výprava po stopách kulturní a národnostní rozmanitosti pomezí Moravy, Čech, Rakouska, Maďarska a Slovenska

Pojeďte s námi zahájit nový akademický rok zájezdem!

Po deseti letech navazujeme na tradici každoročních historických exkurzí, které patřli k tomu nejlepšímu, co lze při studiu zažít. Pětidenní exkurze tematicky věnovaná minulosti, proměnám a zanikání multikulturní krajiny  na území čtyř států mezi Dyjí, Moravou, Dunajem a Neusiedlerským jezerem 

se koná 3. - 7. října 2011.

Bližší informace

Přihláška


Outils personnels