Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Aktuality
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Exkurze 2013 - Slezsko

Exkurze v rámci projektu Moderní dějiny a multikulturní společnost

Vážení kolegové,

 dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou mini exkurzi v rámci našeho projektu Moderní dějiny a multikulturní společnost, která se uskuteční ve dnech 6. - 8. 10. 2013. Tentokrát navštívíme vybrané oblasti Slezska a podnikneme jeden nebo dva výlety do sousedního Polska.  Naším cílem budou nejzapadlejší oblasti České republiky v Rychlebském a Vidnavském výběžku, ale také Opava či Hlučínsko. Kromě dopadů poválečného vysídlení Němců budeme sledovat i pestrou skladbu zdejších nových obyvatel. V terénu se podíváme na změny infrastruktury a proměny jednotlivých sídel v této souvislosti. Čeká nás také zajímavá krajina, technické a kulturní památky včetně vojenských opevnění, válečné památníky a místa spjatá s komunistickou perzekucí.

Závazné přihlášky posílejte mailem Mgr. Haně Ambrožové (hambroz@phil.muni.cz) do 15. září. Do 20. září je pak tamtéž nutno složit zálohu 800 Kč. Záloha je určena na  zaplacení dvou noclehů a drobné režijní výdaje a po skončení exkurze Vám bude její podstatná část vrácena.

 Formulář přihlášky najdete zde 

S pozdravem

Tomáš Dvořák

Podrobný aktuální program exkurze najdete zde

 


Osobní nástroje