Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Aktuality
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Aktuality

Nahoru o jednu úroveň

systemizovaná složka (kontejner) pro ukládání objektů standardního portálového typu News (aktualita) s obslužným výběrem Site News

nejdůležitější zprávy aktualit
 
Archiv zpráv do roku 2007
 
Archiv zpráv roku 2008
 
Smuteční oznámení
 
Ocenění prof. Ctibora Nečase
Emeritní profesor našeho ústavu prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. obdržel Cenu města Brna v oblasti společenských věd.
Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848
15. prosince 2008, přednáška a diskuse
Přihlašování ke státním zkouškám v červnu 2009
Termíny podávání přihlášek ke státním zkouškám
Přihlašování ke státním zkouškám v září 2009
Termíny podávání přihlášek
Státní zkoušky v červnu 2014
Rozpis ke státním zkouškám v červnu 2014
Státní zkoušky v září 2009
Rozpis ke státním zkouškám v září 2009
Přihlašování ke státním zkouškám v lednu/únoru 2010
Termíny pro přihlašování k státní zkouškám
Státní bakalářské zkoušky únor 2010
Státní zkoušky v únoru 2010
Státní magisterské zkoušky leden - únor 2010
Státní zkoušky v lednu - únoru 2010
Rozvrh kombinovaného studia historie
Rozvrh kombinovaného studia historie pro jarní semestr 2010
Pozvánka na přednášku prof. Eberharda
Pozvánka na přednášku prof. Eberharda
GFPS-Stipendium pro praktikanta
GFPS-Stipendium pro praktikanta při KZ-Gedenkstatte Neuengamme v Hamburku (Památník koncentračního tábora v Neungamme)
Doktorské čtení z moderních dějin
Doktorské čtení
Státní zkoušky v červnu 2010
Státní zkoušky v červnu 2010
Přihlašování k státním zkouškám v září 2010
Termíny pro přihlašování k státním zkouškám
Státní zkoušky v září 2010
Rozpis ke státním zkouškám v září 2010
Úřední hodiny o prázdninách
Úřední hodiny sekretariátu o prázdninách (19. 7. - 27. 8.)
Rozvrh kombinovaného studia
Rozvrh kombinovaného bakalářského studia historie
Přihlášky ke státnicím v lednu/únoru 2011
Přihlašování ke státním zkouškám v lednu/únoru 2011
Státní magisterské zkoušky v lednu/únoru 2011
Státní magisterské zkoušky v lednu/únoru 2011
Státní bakalářské zkoušky v únoru 2011
Státní bakalářské zkoušky v únoru 2011
Přihlášky ke státnicím v červnu 2011
Přihlašování ke státním zkouškám v červnu 2011
Spartakiády
Přednáška v rámci semináře
Přihlášky ke státnicím v září 2011
Termíny pro přihlašování ke státnicím v září 2011
Státní bakalářské zkoušky v červnu 2011
Rozpis ke státním bakalářským zkouškám v červnu 2011
Státní magisterské zkoušky v červnu 2011
Rozpis ke státním magisterským zkouškám v červnu 2011
Pětidenní historická exkurze 3.-7. října 2011
Kulturně historická výprava po stopách kulturní a národnostní rozmanitosti pomezí Moravy, Čech, Rakouska, Maďarska a Slovenska
Státní bakalářské zkoušky v září 2011
Rozpis ke státním bakalářským zkouškám v září 2011
Státní magisterské zkoušky v září 2011
Rozpis ke státním magisterským zkouškám v září 2011
Stěhování ústavu
Stěhování ústavu
Nové sídlo ústavu - Solniční 12
Nové sídlo
EXKURZE - VOLNÁ MÍSTA
Informace k podzimní exkurzi 3.-7. října, snížení ceny zájezdu
Nový web www.multikulturalita.cz
Byly zprovozněny webové stránky projektu Moderní dějiny a multikulturní společnost
Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v lednu/únoru 2012
Termíny pro přihlašování ke státním zkouškám v lednu/únoru 2012
WORKSHOP MÍSTA LICHTENŠTEJNSKÉ PAMĚTI / LIECHTENSTEINISCHE ERINNERUNGSORTE
Workshop pořádaný Historickým ústavem FF MU a Česko-liechtenštejnskou komisí historiků
Diskusní seminář
Diskusní seminář v rámci projektu OP VK Moderní dějiny a multikulturní společnost
Státní magisterské zkoušky v lednu/únoru 2012
Rozpis k státním magisterským zkouškám
Bakalářské zkoušky v únoru 2012
Rozpis k bakalářským zkouškám
Přihlášky k programu Erasmus
Přihlášky ke studiu v zahraničí
Slovanské menšiny v Rakousku
 
Přihlášky ke státnicím v červnu 2012
Termíny pro přihlašování ke státním zkouškám v červnu 2012
EXKURZE BALKÁN 2012 – Vojenská hranice
Volná místa na exkurzi
Státní bakalářské zkoušky v červnu 2012
Rozpis ke státním bakalářským zkouškám v červnu 2012
Státní magisterské zkoušky v červnu 2012
Rozpis ke státním magisterským zkouškám v červnu 2012
Přihlášky ke státním zkouškám v září 2012
Termíny pro přihlášky ke státnicím v září 2012
Státní magisterské zkoušky v září 2012
Rozpis ke státním magisterským zkouškám v září 2012
Státní bakalářské zkoušky v září 2012
Rozpis ke státním bakalářským zkouškám z historie v září 2012
Exkurze Lublin - Zamość - Kraków
Volná místa na exkurzi Semináře dějin umění
Přihláška ke státním zkouškám v lednu/únoru 2013
Termíny pro přihlašování ke státním zkouškám
Státní bakalářské zkoušky v lednu/únoru 2013
Rozpis k bakalářským státním zkouškám
Státní magisterské zkoušky v lednu/únoru 2013
Rozpis k státním magisterským zkouškám
Exkurze 2013 - východní Slovensko a polská Halič
Informace o exkurzi na východní Slovenko a do polské Haliče
Semestrální stipendia v Německu
Stipendia GFPS
Po stopách sv. Františka z Assisi
Exkurze "Po stopách sv. Františka z Assisi" - Itálie, 21. - 28. dubna 2013
Přihlášky ke státním zkouškám v červnu 2013
Termíny pro přihlašování ke státním zkouškám v červnu 2013
Přihlášky ke státním zkouškám v září 2013
Termíny pro podávání přihlášek ke státním zkouškám
Státní zkoušky v červnu 2013
Rozpis ke státním zkouškám v červnu 2013
Úřední hodiny sekretariátu HÚ
Úřední hodiny sekretariátu Historického ústavu o prázdninách
Státní zkoušky v září 2013
Rozpis ke státním zkouškám v září 2013
Exkurze 2013 - Slezsko
Exkurze v rámci projektu Moderní dějiny a multikulturní společnost
Neznámé balkánské křižovatky
Pozvánka na cyklus přednášek
Přihlášky ke státním zkouškám v lednu/únoru 2014
Termíny pro přihlašovaní ke státním zkouškám v lednu/únoru 2014
Státní zkoušky v lednu/únoru 2014
Rozpis státních zkoušek v lednu/únoru 2014
Pozvánka
Pozvánka na diskuzi s kandidáty na místo ředitele ÚSTR
ERASMUS
Výzva k přihlašování do programu ERASMUS
Setkání účastníků exkurzí, absolventů a přátel projektu
Pozvánka
Přihlášky ke státním zkouškám v červnu 2014
Termíny pro přihlašování ke státním bakalářským/magisterským zkouškám v červnu 2014
Přihlášky ke státním zkouškám v září 2014
Termíny pro přihlášování ke státním zkouškám v září 2014
Státní zkoušky v září 2014
Rozpis ke státním zkouškám v září 2014
Vzdělávání menšin za první republiky
Pozvánka
Přednáškový cyklus Proměny moci mocných
Pozvánka na přednáškový cyklus
Přihlášky ke státním zkouškám v lednu/únoru 2015
Termíny pro přihlášky ke státním zkouškám v lednu/únoru 2015
Státní závěrečné zkoušky v únoru 2015
Rozpis státních zkoušek v únoru 2015
Přihlášky na Erasmus
Erasmus
Exkurze 2015 - Výměna obyvatel a počešťování krajiny
Exkurze Výměna obyvatel a počešťování krajiny
UPOZORNĚNÍ
Stěhování
Státní bakalářské zkoušky v červnu 2015
Rozpis ke státním bakalářským zkouškám
Státní magisterské zkoušky v červnu 2015
Rozpis ke státním magisterským zkouškám
Přihlášky ke státním zkouškám
Termíny pro přihlašování ke státním zkouškám v lednu/únoru 2016
Soutěž Studentská vědecká konference
 
Státní magisterské zkoušky v únoru 2016
Rozpis ke státním magisterským zkouškám
Státní bakalářské zkoušky v únoru 2016
Rozpis k státním bakalářským zkouškám
Přihlášky do programu Erasmus plus
Studijní pobyty v rámci programu Erasmus plus
Přihlášky ke státním zkouškám v červnu 2016
Termíny pro přihlášování ke státním zkouškám
Přihlášky ke státním magisterským zkouškám v září 2016
Termíny pro přihlašování ke státním magisterským zkouškám v září 2016
Státní závěrečné zkoušky v červnu 2016
Rozpisy ke státním závěrečným zkouškám v červnu 2016
Státní magisterské zkoušky
Rozpis ke státním magisterským zkouškám v září 2016
Přihlášky ke státním zkouškám v lednu/únoru 2017
Termíny pro přihlášky ke státnicím
Online encyklopedie migrace
Nabídka spolupráce při vytváření Online encyklopedie migrace
Státní zkoušky v lednu/únoru 2017
Rozpisy ke státním zkouškám v lednu/únoru 2017
Exkurze Po stopách bratříků. Husitství a pozdní gotika na Slovensku
Exkurze 2017
Státní zkoušky v červnu 2017
Rozpisy ke státním zkouškám v červnu 2017

Osobní nástroje