<preskok na obsahovou cast> <preskok na navigaci>

HIU

You are here: HIU News
Navigation

Faculty Services


University Services

 
Document Actions

Ocenění prof. Ctibora Nečase

Emeritní profesor našeho ústavu prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. obdržel Cenu města Brna v oblasti společenských věd.

Emeritní profesor našeho ústavu prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. obdržel Cenu města Brna v oblasti společenských věd. Slavnostní ceremoniál proběhl v úterý 27. ledna 2009 v 18.30 hodin ve Sněmovním sále brněnské Nové radnice.

Vědecký zájem profesora Nečase se soustředil zejména na dějiny Romů a romského holocaustu. Je zakladatelem historického romistického bádání v našich zemích, jako první z českých historiků upozornil na problematiku romských pracovních táborů. Napsal více než 200 romistických prací, z nichž světové uznání mu vynesla zejména monografie Holocaust českých Romů z roku 1999. Velkou zásluhu má Ctibor Nečas také na poli výchovy k tolerantní společnosti, jak na straně majoritního obyvatelstva, tak na straně romské minority. Sbíral vzpomínky romských vězňů z koncentračních táborů, pořádal osvětové semináře, roku 1991 se spolupodílel na založení Muzea romské kultury v Brně. Spolupracoval také při realizaci památníků obětem cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. V roce 2000 umístilo město Brno na jeho podnět v Masné ulici pamětní desku připomínající první hromadný transport Romů z protektorátu do Osvětimi. Profesor Nečas významně přispěl k vzájemné toleranci mezi českým a romským etnikem nejen v Brně, ale v celé republice.


Personal tools