Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Ocenění prof. Ctibora Nečase

Emeritní profesor našeho ústavu prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. obdržel Cenu města Brna v oblasti společenských věd.

Emeritní profesor našeho ústavu prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. obdržel Cenu města Brna v oblasti společenských věd. Slavnostní ceremoniál proběhl v úterý 27. ledna 2009 v 18.30 hodin ve Sněmovním sále brněnské Nové radnice.

Vědecký zájem profesora Nečase se soustředil zejména na dějiny Romů a romského holocaustu. Je zakladatelem historického romistického bádání v našich zemích, jako první z českých historiků upozornil na problematiku romských pracovních táborů. Napsal více než 200 romistických prací, z nichž světové uznání mu vynesla zejména monografie Holocaust českých Romů z roku 1999. Velkou zásluhu má Ctibor Nečas také na poli výchovy k tolerantní společnosti, jak na straně majoritního obyvatelstva, tak na straně romské minority. Sbíral vzpomínky romských vězňů z koncentračních táborů, pořádal osvětové semináře, roku 1991 se spolupodílel na založení Muzea romské kultury v Brně. Spolupracoval také při realizaci památníků obětem cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. V roce 2000 umístilo město Brno na jeho podnět v Masné ulici pamětní desku připomínající první hromadný transport Romů z protektorátu do Osvětimi. Profesor Nečas významně přispěl k vzájemné toleranci mezi českým a romským etnikem nejen v Brně, ale v celé republice.


Outils personnels