Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Online encyklopedie migrace

Nabídka spolupráce při vytváření Online encyklopedie migrace

Tým pracovníku Online encyklopedie migrace hledá pro spolupráci studenty z oboru historie, kteří by byli autory jednotlivých vyvěšovaných hesel.

Projekt OEM má za cíl jednoduchým - terminologicky odlehčeným způsobem analyzovat vztahy, které jsou vyjádřením mezikulturního dialogu v rovině příčin, procesů a důsledků. Takto vymezené téma nabízí široké spektrum možností pro vytváření sítě poznatků pomocí multidisciplinární spolupráce, jež je v současnosti naplňována obory antropologie, arabistiky, filozofie, sociologie, religionistiky, politologie, práva a právních věd a historie.  

Ze strany studentů historie se jedná především o téma česko-německých vztahů v časovém rozsahu 19. a 20. století, s rozpětím otázek od vytváření národní identity až po konkretizaci německo-českého konfliktu v osobě jedince. Jednotlivá hesla by měla splňovat požadavky terminologické odlehčenosti, interaktivnosti a stručnosti, avšak se zachováním odborné zručnosti – tedy umět si položit otázku PROČ?.

 Výsledkem projektu je webově přístupná strukturovaná encyklopedie vycházející z akademického prostředí, která pomocí jednotlivých hesel vázaných na sebe zpřístupňuje cestu ke kořenům současného společenského dění v oblasti kulturních hodnot, identit, zkušeností, ale i způsobu nalézání odpovědí, které se v dialogu nabízí. Z tohoto důvodu je projekt prezentován především jako potenciál k rozvinutí společenské diskuze, která bude založena na doložitelných faktech.


Rádi bychom navázali spolupráci se studenty, kteří se odborně či ze zájmu věnují tématu stýkání kultur a ve své práci jsou spolehliví, vytrvalí a potěší je finanční odměna 400 CZK za každé sepsané heslo.

Vzory hesel:

http://encyklopedie.shzs.cz/majdan-ukrajinska-revoluce/

http://encyklopedie.shzs.cz/hodnoty-a-lidske-jednani-2/                                 

http://encyklopedie.shzs.cz/evropska-umluva-o-ochrane-lidskych-prav-a-zakladnich-svobod/

 

 

Kontaktní osoba: Viktorie Ghiberti, viktorieghiberti@gmail.com


Outils personnels