Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Přednáškový cyklus Proměny moci mocných

Pozvánka na přednáškový cyklus

V rámci přednáškového cyklu "Proměny moci mocných" si Vás dovolujeme pozvat na následující přednášky,

které se uskuteční vždy od  14,10 hod. v posl. U35

 

14. října 2014

prof. dr. Jiří Macháček (FF MU) - diskuse nad povahou mocenských struktur mojmírovské říše;

21. října 2014

prof. dr. Jan Klápště a prof. dr. Josef Žemlička (FF UK) - krajina, osídlení a kolonizace v době knížecí;

4. listopadu 2014

dr. Rudolf Procházka (AÚ Brno AV ČR) - přemyslovská expanze na Moravu;

11. listopadu 2014

prof. dr. Libor Jan (HÚ FF MU) - první majetky;

18. listopadu 2014

prof. dr. Jan Klápště a prof. dr. Josef Žemlička (FF UK) - elity a urozenost knížecího věku;

2. prosince 2014

dr. Andrea Bartošková (AÚ Praha AV ČR) a dr. Ivo Štefan (FF UK) - výzkumy na Budči.


Outils personnels