Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Aktuality
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Přihlášky ke státním zkouškám v červnu 2016

Termíny pro přihlášování ke státním zkouškám

Kolegyně a kolegové,

upozorňuji ty z vás, kteří hodláte v červnu 2016 skládat státní bakalářskou/magisterskou zkoušku z historie, že se musíte ke zkoušce písemně přihlásit na sekretariátě ústavu, a to nejpozději do 29. 4. 2016.

Přihlášku podávejte na formuláři Přihláška, který najdete na webových stránkách Historického ústavu (adresa: http://www.phil.muni.cz/wuhi/home/studium, studijní formuláře a žádosti).

Uveďte zde, prosím, přesný název své diplomové práce!

 

Diplomové práce se budou odevzdávat rovněž do 29. dubna 2016 ve dvou exemplářích vyvázané v pevné vazbě na sekretariát ústavu.

Do 29 dubna budete muset rovněž naplnit archiv práce v ISu!!! Výjimky z tohoto termínu nebudou povolovány!!!.

 

Oborové práce odevzdávejte do 20. 5. 2016 rovněž na sekretariát ústavu.

 

Upozorňuji posluchače, že si musí ke všem typům zkoušek nechat vystavit

a)      na studijním oddělení potvrzení o splnění podmínek pro zkoušku, které budou předkládat přímo zkušební komisi;

b)      potvrzení knihovny HÚ o vrácení knih, které rovněž budou předkládat přímo zkušební komisi.

 

Dále upozorňuji, že od ak. roku 2014/15 vypisujeme státní bakalářské zkoušky pouze v lednovém/únorovém termínu a v červnu. Zářijový termín se nebude konat!!!

H. Ambrožová


Osobní nástroje