Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Přihlášky na Erasmus

Erasmus

Žádám zájemce o studium v zahraničí ve školním roce 2015/2016 prostřednictvím programu Erasmus,
aby se do 25. února  2015 přihlásili na uvedené internetové adrese:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/  
                                              .

Výzva se týká studentů všech forem studia, včetně kombinovaného.
Studenti bakalářského programu se mohou přihlašovat až ve  2. ročníku (tedy 3. semestru) studia.

Studovat je možné v:
Lipsko (němčina, 1 semestr)
Giessenu (němčina, 1 semestr)
Pise (italština, 2 semestry)
Padově (italština , 1 semestr)
Groningen (angličtina, 1 semestr)
Lyonu (francouzština, 1 semestr)
Nancy (francouzština, 1 semestr).

Po 25. únoru proběhne  výběrové řízení, o jehož výsledcích budou zájemci informováni e-mailem.

Pavel Boček


Outils personnels