<preskok na obsahovou cast> <preskok na navigaci>

HIU

You are here: HIU News
Navigation

Faculty Services


University Services

 
Document Actions

Přihlašování k státním zkouškám v září 2010

Termíny pro přihlašování k státním zkouškám

Kolegyně a kolegové,
upozorňuji ty z vás, kteří hodláte v září 2010 skládat státní bakalářskou/magisterskou zkoušku z historie, že se musíte ke zkoušce písemně přihlásit na sekretariátě ústavu, a to nejpozději do 31. 5. 2010.
Přihlášku podávejte na formuláři Přihláška, který najdete na webových stránkách Historického ústavu (adresa: http://www.phil.muni.cz/wuhi/home/studium, studijní formuláře a žádosti).

Termín pro odevzdávání diplomových prací je stanoven na 16. 7. 2010 (výjimky z tohoto termínu nebudou povolovány!!!). Práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na sekretariát ústavu.

Oborové práce odevzdávejte do 27. 8. 2010  rovněž na sekretariát ústavu.

Upozorňuji posluchače, že si musí ke všem typům zkoušek nechat na studijním oddělení vystavit potvrzení o splnění podmínek pro zkoušku, které budou předkládat přímo zkušební komisi!!!


Personal tools