Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Aktuality
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Přihlášky ke státním zkouškám v lednu/únoru 2017

Termíny pro přihlášky ke státnicím

Kolegyně a kolegové,

upozorňuji ty z vás, kteří hodláte v lednu 2017 skládat státní bakalářskou/magisterskou zkoušku z historie, že se musíte ke zkoušce písemně přihlásit na sekretariátě ústavu, a to nejpozději do 30. 11. 2016.

Přihlášku podávejte na formuláři Přihláška, který najdete na webových stránkách Historického ústavu (adresa: http://www.phil.muni.cz/wuhi/home/studium, studijní formuláře a žádosti).

Uveďte zde, prosím, přesný název své diplomové práce!

 

Diplomové práce se budou odevzdávat rovněž do 16. prosince 2016 ve dvou exemplářích vyvázané v pevné vazbě na sekretariát ústavu.

Do 16. prosince  budete muset rovněž naplnit archiv práce v ISu!!! Výjimky z tohoto termínu nebudou povolovány!!!.

 

Oborové práce odevzdávejte do 11. 1. 2017 rovněž na sekretariát ústavu.

 

Upozorňuji posluchače, že si musí ke všem typům zkoušek nechat vystavit

a)      na studijním oddělení potvrzení o splnění podmínek pro zkoušku, které budou předkládat přímo zkušební komisi;

b)      potvrzení knihovny HÚ o vrácení knih, které rovněž budou předkládat přímo zkušební komisi.

 

 

Dále upozorňuji, že od ak. roku 2014/15 vypisujeme státní bakalářské zkoušky pouze v lednovém/únorovém termínu a v červnu. Zářijový termín se nebude konat!!! 


Osobní nástroje