Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

HIU

Sie sind hier: HIU Aktuell
Navigation

Dienstleistungen der Fakultät


Dienstleistungen der Universität

 
Artikelaktionen

Přihlášky ke státním zkouškám

Termíny pro přihlašování ke státním zkouškám v lednu/únoru 2016

Kolegyně a kolegové,
upozorňuji ty z vás, kteří hodláte v lednu/únoru 2016 skládat státní bakalářskou/magisterskou zkoušku z historie, že se musíte ke zkoušce písemně přihlásit
na sekretariátě ústavu, a to nejpozději do 30. 11. 2015. Přihlášku podávejte na formuláři Přihláška, který najdete na webových stránkách Historického ústavu
(adresa: http://www.phil.muni.cz/wuhi/home/studium, studijní formuláře a žádosti).
Uveďte zde, prosím, přesný název své diplomové práce!

Diplomové práce se budou odevzdávat do 15. prosince 2015 ve dvou exemplářích vyvázané v pevné vazbě na sekretariátu ústavu.
Do15. prosince budete muset rovněž naplnit archiv práce v ISu!!! Výjimky z tohoto termínu nebudou povolovány!!!.

Oborové práce odevzdávejte do 18. 12. 2015  rovněž na sekretariát ústavu.

Upozorňuji posluchače, že si musí ke všem typům zkoušek nechat vystavit
a)    na studijním oddělení potvrzení o splnění podmínek pro zkoušku, které budou předkládat přímo zkušební komisi;
b)    potvrzení knihovny HÚ o vrácení knih, které rovněž budou předkládat přímo zkušební komisi.

Dále upozorňuji, že od ak. roku 2014/15 vypisujeme státní bakalářské zkoušky pouze v lednovém/únorovém termínu a v červnu. Zářijový termín se nebude konat!!!


Benutzerspezifische Werkzeuge