Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Spartakiády

Přednáška v rámci semináře

Kolegyně a kolegové,
zítra, tj. 4. 5. 2011, bude v rámci výběrového semináře Mgr. Nečasové hovořit MPhil. Petr Roubal, Ph.D., na téma
Dvojí tvář československých spartakiád.
Zájemci o tuto problematiku jsou srdečně zváni.
Seminář probíhá od 14,10 do 15,40 hodin v posl. A21.


Outils personnels