Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités Nové sídlo ústavu - Solniční 12
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Nové sídlo ústavu - Solniční 12

Nové sídlo

Historický ústav FF MU sídlí od 18. 7. 2011 na adrese Solniční 12, Brno ve 2. a 3. patře.

Poštovní adresa zůstává: HÚ FF MU, Arne Nováka 1, 602 00 Brno.

 


Outils personnels