Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Slovanské menšiny v Rakousku

Kolegyně a kolegové,
upozorňuji Vás na přednášky prof. dr. Gero Fischera z Vídně na téma Slovanské menšiny v Rakousku. Přednášky vypisuje Ústav slavistiky a v ISu je najdete pod kódem PL_37.

 

Stručný sylabus:
Přednáška začíná se slovanským osídlením Rakouska a zabývá se podrobněji autochtonními menšinami - to jsou Slovinci a Burgenlandští Chorváti („Gradišćanski Hrvati“), a přesně vzato i Češi/Slováci na Moravském poli kolem Hohenau. Daleko větší skupinu menšin tvoří tzv. migrační menšiny - vídeňští Češi a Slováci, „Jugoslávci“ (když se sem stěhovali Jugoslavie ješte existovala), Poláci, Rusové, Ukrajinci. Všechny tyto menšiny mají svoji kulturní infrastrukturu, média atd. Přednáška se věnuje právnímu statutu menšin, menšinovému školství, otázkám tradování rodného jazyka další generací, míšení jazyků, interferencím apod. Zvláštní kapitola je věnována veřejnému diskurzu z hlediska xenofobie a akceptace „jiných“.


Outils personnels