Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Smuteční oznámení

 

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 28. listopadu 2008 zemřel ve věku nedožitých 80 let
pan prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. emeritní profesor Historického ústavu
Smuteční oznámení


Outils personnels