Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

HIU

Sie sind hier: HIU Aktuell
Navigation

Dienstleistungen der Fakultät


Dienstleistungen der Universität

 
Artikelaktionen

Přihlášky ke státním magisterským zkouškám v září 2016

Termíny pro přihlašování ke státním magisterským zkouškám v září 2016

Kolegyně a kolegové,
upozorňuji ty z vás, kteří hodláte v září 2016 skládat státní magisterskou
zkoušku z historie, že se musíte ke zkoušce písemně přihlásit na sekretariátě
ústavu, a to nejpozději do 31. května  2016.
Přihlášku podávejte na formuláři Přihláška, který najdete na webových stránkách
Historického ústavu (adresa: http://www.phil.muni.cz/wuhi/home/studium, studijní
formuláře a žádosti).
Uveďte zde, prosím, přesný název své diplomové práce!

Diplomové práce se budou odevzdávat rovněž do 24. června 2016 ve dvou
exemplářích vyvázané v pevné vazbě na sekretariát ústavu.
Do 24. června budete muset rovněž naplnit archiv práce v ISu!!! Výjimky z tohoto
termínu nebudou povolovány!!!.

Oborové práce odevzdávejte do 24. 6. 2016 rovněž na sekretariát ústavu.

Upozorňuji posluchače, že si musí ke všem typům zkoušek nechat vystavit
a)    na studijním oddělení potvrzení o splnění podmínek pro zkoušku, které
budou předkládat přímo zkušební komisi;
b)    potvrzení knihovny HÚ o vrácení knih, které rovněž budou předkládat
přímo zkušební komisi.

Hana Ambrožová


Benutzerspezifische Werkzeuge