Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Setkání účastníků exkurzí, absolventů a přátel projektu

Pozvánka

Setkání účastníků exkurzí, absolventů a přátel projektu
MODERNÍ DĚJINY A  MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOST


26.  března 2014, 14.10 v posluchárně M 23

Zveme Vás na k setkání účastníků nejen poslední exkurze, resp. výjezdního semináře do Slezska,
kterým bude vrácen přeplatek zálohy.
Na programu bude neformální debata u příležitosti ukončení projektu.
Rádi bychom slyšeli Vaše názory a podněty k ukončeným i případným budoucím aktivitám.
Setkání může pokračovat v ještě méně formálním duchu U Richarda nebo v jiném veřejném zařízení.


Outils personnels