Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Aktuality
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Přihlášky ke státnicím v červnu 2012

Termíny pro přihlašování ke státním zkouškám v červnu 2012

Kolegyně a kolegové,
upozorňuji ty z vás, kteří hodláte v červnu  2012 skládat státní bakalářskou/magisterskou zkoušku z historie, že se musíte ke zkoušce písemně přihlásit na sekretariátě ústavu, a to nejpozději do 30. 4. 2012.
Přihlášku podávejte na formuláři Přihláška, který najdete na webových stránkách Historického ústavu (adresa: http://www.phil.muni.cz/wuhi/home/studium, studijní formuláře a žádosti).

Termín pro odevzdávání diplomových prací je stanoven na 15. 5. 2012 (výjimky z tohoto termínu nebudou povolovány!!!). Práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na sekretariát ústavu (na Solniční ul. 12).

Oborové práce odevzdávejte do 25. 5. 2012  rovněž na sekretariát ústavu.

Upozorňuji posluchače, že si musí ke všem typům zkoušek nechat na studijním oddělení vystavit
a)              potvrzení o splnění podmínek pro zkoušku, které budou předkládat přímo zkušební komisi!!!
b)              potvrzení knihovny HÚ o vrácení knih, které rovněž budou předkládat přímo zkušební komisi!!!


Termín pro odevzdání přihlášek na zářijový termín je pátek 25. 5., termín pro odevzdání diplomových prací
pak 29. 6. 2012.


Osobní nástroje