Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Přihlášky ke státním zkouškám v červnu 2013

Termíny pro přihlašování ke státním zkouškám v červnu 2013

Kolegyně a kolegové,

upozorňuji ty z vás, kteří hodláte v červnu 2013 skládat státní bakalářskou/magisterskou zkoušku z historie, že se musíte ke zkoušce písemně přihlásit na sekretariátě ústavu, a to nejpozději do 25. 4. 2013.

Přihlášku podávejte na formuláři Přihláška, který najdete na webových stránkách Historického ústavu (adresa: http://www.phil.muni.cz/wuhi/home/studium, studijní formuláře a žádosti).

 

Termín pro odevzdávání diplomových prací je stanoven na 17. 5. 2013 (výjimky z tohoto termínu nebudou povolovány!!!). Práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na sekretariát ústavu (na Solniční ul. 12).

 

Oborové práce odevzdávejte do 31. 5. 2013  rovněž na sekretariát ústavu.

 

Upozorňuji posluchače, že si musí ke všem typům zkoušek nechat na studijním oddělení vystavit

a)     potvrzení o splnění podmínek pro zkoušku, které budou předkládat přímo zkušební komisi!!!

b)     potvrzení knihovny HÚ o vrácení knih, které rovněž budou předkládat přímo zkušební komisi!!!

 

Termín pro odevzdání přihlášek pro zářijový termín státních zkoušek: 31. 5. 2013.

Termín odevzdání diplomových prací pro zářijový termín státních zkoušek: 28. 6. 2013.

 


Outils personnels