Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Aktuality
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Přihláška ke státním zkouškám v lednu/únoru 2013

Termíny pro přihlašování ke státním zkouškám

Kolegyně a kolegové,
upozorňuji ty z vás, kteří hodláte v lednu/únoru 2013 skládat státní bakalářskou/magisterskou zkoušku z historie, že se musíte ke zkoušce písemně přihlásit na sekretariátě ústavu, a to nejpozději do 28. 11. 2012.
Přihlášku podávejte na formuláři Přihláška, který najdete na webových stránkách Historického ústavu
(adresa: http://www.phil.muni.cz/wuhi/home/studium, studijní formuláře a žádosti).

Termín pro odevzdávání diplomových prací je stanoven na  8. 1. 2013 (výjimky z tohoto termínu nebudou povolovány!!!). Práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na sekretariát ústavu (na Solniční ul. 12).

Oborové práce odevzdávejte do 18. 1. 2013  rovněž na sekretariát ústavu.

Upozorňuji posluchače, že u státní zkoušky musí zkušební komisi předložit
a) potvrzení studijního oddělení o splnění podmínek pro zkoušku
b) potvrzení knihovny HÚ o vrácení knih


Osobní nástroje