Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Aktuality
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Přihlášky ke státnicím v červnu 2011

Přihlašování ke státním zkouškám v červnu 2011

STÁTNÍ  ZKOUŠKY

Kolegyně a kolegové,
upozorňuji ty z vás, kteří hodláte v červnu 2011 skládat státní bakalářskou/magisterskou zkoušku z historie,
že se musíte ke zkoušce písemně přihlásit na sekretariátě ústavu, a to nejpozději do 29. 4. 2011.
Přihlášku podávejte na formuláři Přihláška, který najdete na webových stránkách Historického ústavu (adresa: http://www.phil.muni.cz/wuhi/home/studium, studijní formuláře a žádosti).

Termín pro odevzdávání diplomových prací je stanoven na 16. 5. 2011 (výjimky z tohoto termínu nebudou povolovány!!!). Práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na sekretariát ústavu.

Oborové práce odevzdávejte do 27. 5. 2011  rovněž na sekretariát ústavu.

Upozorňuji posluchače, že si musí ke všem typům zkoušek nechat na studijním oddělení vystavit
              a) potvrzení o splnění podmínek pro zkoušku, které budou předkládat přímo zkušební komisi!!!
              b)  potvrzení knihovny HÚ o vrácení knih, které rovněž budou předkládat přímo zkušební komisi!!!


Osobní nástroje