Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

HIU

Sie sind hier: HIU Aktuell
Navigation

Dienstleistungen der Fakultät


Dienstleistungen der Universität

 
Artikelaktionen

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v lednu/únoru 2012

Termíny pro přihlašování ke státním zkouškám v lednu/únoru 2012

Kolegyně a kolegové,
upozorňuji ty z vás, kteří hodláte v lednu/únoru 2012 skládat státní bakalářskou/magisterskou zkoušku z historie, že se musíte ke zkoušce písemně přihlásit na sekretariátě ústavu, a to nejpozději do 30. 11. 2011.
Přihlášku podávejte na formuláři Přihláška, který najdete na webových stránkách Historického ústavu (adresa: http://www.phil.muni.cz/wuhi/home/studium, studijní formuláře a žádosti).

Termín pro odevzdávání diplomových prací je stanoven na 6. 1. 2012 (výjimky z tohoto termínu nebudou povolovány!!!). Práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na sekretariát ústavu (na Solniční ul. 12).

Oborové práce odevzdávejte do 18. 1. 2012  rovněž na sekretariát ústavu.

Upozorňuji posluchače, že si musí ke všem typům zkoušek nechat na studijním oddělení vystavit
a) potvrzení o splnění podmínek pro zkoušku, které budou předkládat přímo zkušební komisi!!!
b)  potvrzení knihovny HÚ o vrácení knih, které rovněž budou předkládat přímo zkušební komisi!!!


Benutzerspezifische Werkzeuge