Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Aktuality
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Přihlášky ke státním zkouškám v lednu/únoru 2015

Termíny pro přihlášky ke státním zkouškám v lednu/únoru 2015

Kolegyně a kolegové,
upozorňuji ty z vás, kteří hodláte v lednu/únoru 2015 skládat státní bakalářskou/magisterskou zkoušku z historie, že se musíte ke zkoušce písemně přihlásit na sekretariátě ústavu,
a to nejpozději do 28. 11. 2014.
Přihlášku podávejte na formuláři Přihláška, který najdete na webových stránkách Historického ústavu (adresa: http://www.phil.muni.cz/wuhi/home/studium, studijní formuláře a žádosti).
Uveďte zde, prosím, přesný název své diplomové práce!

Diplomové práce se budou odevzdávat v původně stanovém termínu, tedy do 7. ledna 2015 ve dvou exemplářích vyvázané v pevné vazbě na sekretariátu ústavu (na Solniční ul. 12).
Do 7. ledna budete muset rovněž naplnit archiv práce v ISu!!! Výjimky z tohoto termínu nebudou povolovány!!!.

Oborové práce odevzdávejte do 16. 1. 2015  rovněž na sekretariát ústavu.

Upozorňuji posluchače, že si musí ke všem typům zkoušek nechat vystavit
a)    na studijním oddělení potvrzení o splnění podmínek pro zkoušku, které budou předkládat přímo zkušební komisi;
b)    potvrzení knihovny HÚ o vrácení knih, které rovněž budou předkládat přímo zkušební komisi.

Dále upozorňuji, že od ak. roku 2014/15 budeme státní bakalářské zkoušky vypisovat pouze v lednovém/únorovém termínu a v červnu. Zářijový termín se nebude konat!!!Osobní nástroje