Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Pozvánka na přednášku prof. Eberharda

Pozvánka na přednášku prof. Eberharda

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
oborové rady doktorandského studia,
Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy:
prameny, země, kultura
a Matice moravská
si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou přednese

Prof. Dr. Winfried Eberhard
(GWZO Leipzig)

PROBLEME UND WEGE KONFESSIONELLER KOEXISTENZ
IN DEN BÖHMISCHEN LÄNDERN 1485-1620

Přednáška se koná
ve čtvrtek dne 15. dubna 2010  v 15.00 hod.
v posluchárně A21, Filozofická fakulta, Arne Nováka 1,
budova A, 1. patro.
Přednáška bude pronesena v němčině.

 


Outils personnels