<preskok na obsahovou cast> <preskok na navigaci>

HIU

You are here: HIU News
Navigation

Faculty Services


University Services

 
Document Actions

WORKSHOP MÍSTA LICHTENŠTEJNSKÉ PAMĚTI / LIECHTENSTEINISCHE ERINNERUNGSORTE

Workshop pořádaný Historickým ústavem FF MU a Česko-liechtenštejnskou komisí historiků

ČESKO-LICHTENŠTEJNSKÁ KOMISE HISTORIKŮ /

LIECHTENSTEINISCH-TSCHECHISCHE HISTORIKERKOMMISSION

HISTORICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY

MATICE MORAVSKÁ

 

 

Workshop

MÍSTA LICHTENŠTEJNSKÉ PAMĚTI /

LIECHTENSTEINISCHE ERINNERUNGSORTE

 

 

Duchovní centrum svatého Františka z Pauly Vranov u Brna /

Geistliches Zentrum des heiligen Franz von Paula Wranau

11.-12. listopadu 2011 / 11.-12. November 2011

 

Bližší informace a program workshopu


Personal tools