Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

WORKSHOP MÍSTA LICHTENŠTEJNSKÉ PAMĚTI / LIECHTENSTEINISCHE ERINNERUNGSORTE

Workshop pořádaný Historickým ústavem FF MU a Česko-liechtenštejnskou komisí historiků

ČESKO-LICHTENŠTEJNSKÁ KOMISE HISTORIKŮ /

LIECHTENSTEINISCH-TSCHECHISCHE HISTORIKERKOMMISSION

HISTORICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY

MATICE MORAVSKÁ

 

 

Workshop

MÍSTA LICHTENŠTEJNSKÉ PAMĚTI /

LIECHTENSTEINISCHE ERINNERUNGSORTE

 

 

Duchovní centrum svatého Františka z Pauly Vranov u Brna /

Geistliches Zentrum des heiligen Franz von Paula Wranau

11.-12. listopadu 2011 / 11.-12. November 2011

 

Bližší informace a program workshopu


Outils personnels