Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Knihovna HÚ
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Knihovna HÚ

knihovna Historického ústavu

 

Od založení fakulty a katedry byla současná knihovna Historického ústavu budována jako odborná seminární knihovna tak, aby umožňovala a podporovala fungování historického semináře jako vědeckého a pedagogického pracoviště.

Jedním z předpokladů takto účelově chápané seminární knihovny je možnost přímého přístupu pedagogů studentů a pracovních skupin semináře ke sbírkám základních příruček a pramenů. Proto byla díky společné snaze pracovníků historického ústavu a jeho knihovny na jaře roku 1999 otevřena příruční knihovna se studovnou v prostorách někdejší malé pracovny historického semináře, která se od té doby těší velkému zájmu studentů i pracovníků ústavu. V současnosti je knihovna umístěna v budově B2 FF MU (A. Nováka 1).

Od toku 1999 byla několikrát rozšířena provozní doba knihovny. Celkově se tak otevírací doba knihovny rozšířila několikanásobně:

Provozní doba

Výpůjčky

 • Po-Pá: 9.00 - 16.00

Studovna

 • Po - Pá: 9.00 - 16.00

Přehled signatur

Rovněž z kapacitních a finančních důvodů byly v knihovně provedeny také některé nutné organizační změny, na prvním místě sloučení bývalé tzv. východní knihovny s knihovnou historického ústavu. Dílčí změny si vyžádala také nevyhovující tematická organizace knihovny. V současné době shromažďuje knihovna Historického ústavu kolem 50 000 svazků knih a časopisů, které jsou tříděny a uloženy do následujících tematických skupin a signatur:

 • 1. Encyklopedie
 • 4. Národohospodářství, statistika, demografie
 • 5. Politika a státověda
 • 6. Jazykovědné slovníky
 • 7. Paleografie, epigrafika
 • 8. Diplomatika
 • 9. Sfragistika
 • 10. Numismatika, chronologie
 • 11. Genealogie
 • 12. Heraldika
 • 13. Chronologie
 • 14. Geografie
 • 15. Bibliografie
 • 16. Archivnictví a knihovnictví
 • 17. Kritika pramenů
 • 18. Prameny
 • 19. Metodologie, filozofie, historiografie
 • 20. Všeobecné dějiny
 • 22. Francie
 • 30. Rakousko
 • 31. Německo
 • 32. Polsko
 • 33. Maďarsko a Finsko
 • 34. Mezinárodní vztahy
 • 35. Rusko a SSSR
 • 36. Rumunsko
 • 37. Balkán obecně, Bulharsko
 • 40. Církevní dějiny
 • 41. Jugoslávie, Makedonie, Albánie,
 • 42. Právní dějiny
 • 42. Hospodářské dějiny
 • 43. Humanismus a renesance
 • 46. České a československé dějiny
 • 47. Dějiny Moravy
 • 48. Dějiny Slezska
 • 49. Slovensko, Lužice
 • 51. Místopis Čech
 • 52. Místopis Moravy
 • 53. Místopis Slezska
 • 60. Prameny východních dějin

Příruční knihovna

Část knihovního fondu je pro prezenční studium k dispozici v příruční knihovně ve volném výběru. Zájemci zde mohou studovat příručky, základní práce a prameny rozdělené do následujících oddílů

 • A. Bibliografie cizojazyčné
 • B. Bibliografie domácí
 • C. Biografie domácí
 • D. Biografie cizojazyčné
 • E. Speciální slovníky
 • F. Úvod do studia dějepisu
 • G. Naučné slovníky domácí
 • H. Pomocné vědy historické
 • I. Naučné slovníky cizojazyčné
 • J. Umění, kultura, literatura
 • K. Příručky českých dějin
 • L. Místopis
 • M. Příručky obecných dějin
 • N. Církevní dějiny
 • O. Slovníky jazykové
 • P. Časopis Matice moravské
 • Q. Sborník prací FFBU
 • R. Český časopis historický
 • S. Historisches Zeitschrift
 • T. Literatura - středověk
 • U. Prameny - středověk
 • V. Prameny - novověk
 • W. Literatura - novověk
 • X. Prameny - 19. století
 • Y. Literatura - 19.století
 • Z. 20. století - prameny a literatura
 • AA. Texty k výuce

Katalogové služby a vyhledávání

Jediným úplným katalogem pro vyhledávání v knihovně Historického ústavu je lístkový katalog umístěný v předsíni studovny (dv. č.112), který se skládá z těchto součástí:

Elektronický katalog Ústřední knihovny zahrnuje pouze zlomek z nejnovějších přírůstků knihovny Historického ústavu a lze jej využívat pouze k získání informací o signaturách, tzn., že neposkytuje například informace o výpůjčkách či rezervacích knih KHÚ ani neumožňuje jejich objednávání.

V současné době se připravuje projekt na postupnou digitalizaci celého katalogu Knihovny HÚ.

Pokyny pro výpůjčky

 1. U knih je nutné uvádět signaturu knihovny HÚ (př. 18g321) i jméno autora a název díla.
 2. U sborníků a zejména u monografií vydaných v rámci periodických řad je nezbytné uvádět veškeré údaje včetně názvu těchto řad.
 3. V případě časopisů stačí uvádět jeho název, ročník a číslo.

 

 

 


Osobní nástroje