Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Recherche Řízené přesuny zaměstnanců Baťova koncernu v letech 1938–1941
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Řízené přesuny zaměstnanců Baťova koncernu v letech 1938–1941

Dílčí výstupy grantového projektu GA409/09/0516

Řízené přesuny zaměstnanců Baťova koncernu do zahraničí v letech 1938–1939 – strategie, rozsah, preferované destinace

 

Grantový projekt GA409/09/0516
 
Řešitelem grantu je Mgr. Martin Marek (FF MU), spoluřešitelem Mgr. Vít Strobach (FF UK).

 

 

Řízené přesuny zaměstnanců Baťova koncernu v letech 1938–1941 text (.pdf)

 

Řízené přesuny zaměstnanců Baťova koncernu v letech 1938–1941 tabulka 1 (.xls)

 

Řízené přesuny zaměstnanců Baťova koncernu v letech 1938–1941 tabulka 2 (.xls)

 

Řízené přesuny zaměstnanců Baťova koncernu v letech 1938–1941 tabulka 3 (.xls)

 


Outils personnels