Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Domovská složka portálu
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Domovská složka portálu

Nahoru o jednu úroveň

výchozí domovská složka portálu

Aktuality
systemizovaná složka (kontejner) pro ukládání objektů standardního portálového typu News (aktualita) s obslužným výběrem Site News
Události
systemizovaná složka (kontejner) pro ukládání objektů standardního portálového typu Events (události) s obslužným výběrem Site Events
Vývěska
vývěska zpráv (informace různého druhu)
Lidé
složka pro stránky, zobrazující provázané kontextové seznamy kontaktů
O pracovišti
lokalita, profil, vnitřní členění, historie a tradice, ...
Vybrané aktivity
domácí aktivity, akce pro veřejnost, studentské aktivity, burza, ...
Studium
formy studia, nabídka studia, informace ke studiu, studijní materiály, online podpora, …
Věda a výzkum
vědecká činnost, výzkumné a rozvojové aktivity
Publikační činnost
publikace a časopisy ústavu, sborníky prací, vydavatelské aktivity, …
Vnější vztahy
vztahy se zahraničím a spolupráce s domácími institucemi
Užitečné odkazy
systemizovaná složka (kontejner) pro ukládání komentovaných (anotovaných) odkazů
Portlety
systemizovaná složka (kontejner) pro ukládání obsahů zobrazovaných v dynamických portletech portálu
Obrázky
systemizovaná složka (kontejner) pro ukládání obecných obrazových materiálů
Dokumenty
systemizovaná pracovní složka (kontejner) pro ukládání dokumentů jiného druhu než běžný obsah portálu (např. .pdf, .doc,... )
Soubory ke stažení
systemizovaná složka (kontejner) pro ukládání souborů nabízených ke stažení
Témata
výběry (tematické výtahy z obsahu portálu)
Diskusní fóra
kontejner soustřeďující diskusní fóra portálu
Weblogy
kontejner soustřeďující weblogy portálu
Knihovna HÚ
složka knihovny Historického ústavu
OPVK
Projekty podpořené Evropskou unií a Ministertsvem školství,mládeže a tělovýchovy ČR

Osobní nástroje