You are here: UNESCO News nejdůležitější… (NADPIS NEPŘEPISOVAT)
Document Actions

nejdůležitější… (NADPIS NEPŘEPISOVAT)

Nejdůležitější zprávy aktualit. Upoutávka - blok zobrazující se trvale na vrcholu seznamu aktualit.
Text informace uvnitř bloku by měl mít do 8 řádků, avšak nejméně 15 znaků, aby se odlišil od prázdného obsahu, který zobrazení bloku potlačí.
Stránka "nejdůležitější zprávy aktualit" musí být zveřejněna.

 

 • blok se vykresluje pouze v zobrazení aktualit na samotném vrcholu seznamu, a to v typech zobrazení "standardní zobrazení" a "přehledné zobrazení" ("standard view" a "summary view")
  (pozn. jazykové varianty stránky "nejdůležitější zprávy aktualit", se při přepínání jazyka portálu neuplatní)
 • uvnitř bloku se zobrazuje obsah stránky "nejdůležitější zprávy aktualit" (/home/News/headliner), přičemž:
  • text stránky "nejdůležitější zprávy aktualit" musí obsahovat nejméně 15 znaků (~ 2 slova)
   (pozn. zpráva kratší než 15 znaků se považuje za prázdnou zprávu a blok se nevykreslí)
  • obsah by měl být stručný (do 8 řádků, přičemž zevnitř obsahu lze běžným způsobem odkazovat)
  • upoutávka nikdy nevyprší (má-li stránka "nejdůležitější zprávy aktualit" nějaký obsah, zobrazuje se blok průběžně)
  • zamezit zobrazení upoutávky lze pouze vyprázdněním obsahu stránky "nejdůležitější zprávy aktualit"
   (protože systém obecně nedovoluje aby obsahová část jakéhokoliv dokumentu byla zcela prázdná, postačí ve stránce ponechat prázdný odstavec <p>&nbsp;<p> nebo 1 znak, který však nesmí být mezera)
  • stránka "nejdůležitější zprávy aktualit" musí být zveřejněna (jinak zablokuje zobrazení celých aktualit)

 


Personal tools