DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 

Tyto WEBOVÉ STRÁNKY již NEJSOU AKTUALIZOVÁNY!


Klikněte prosím na tento odkaz a pokračujte k aktuálním webovým stránkám Psychologického ústavu FF MU:

 

www.psych.phil.muni.cz

 Děkujeme za pochopení!

Psychologie se začala přednášet na Filozofické fakultě Masary- kovy univerzity v Brně hned od jejího vzniku v roce 1919. Samostatný Psychologický ús- tav byl založen profesorem Mihajlo Rostoharem v roce 1926 a od té doby je trvalou součásti fakulty. více...

Info

O tomto portálu

Rychlé odkazy

 

Osobní nástroje