Akce dokumentů

zaměstnávání psychologů

Nahoru o jednu úroveň

zaměstnávání psychologů

Anonymous - March 01. 2009
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jakými právními předpisy či etickými kodexy se řídí zaměstnávání psychologa. Stále více se dozvídám, že psychologa dělají i absolventi Pedagogické fakulty (dokonce i klinického psychologa v nemocnici !). Ve své praxi pak také používají psychodiagnostické metody. Domníval jsem se, že toto náleží pouze jednooborovým psychologům.
Také jsem byl velmi překvapen, že byl zrušen titul PaeDr. a absolventi Pedagogických fakult i Fakulty sportovní studií také disponují titulem doktor filozofie. Z jakého důvodu byl tento titul zrušen?
Děkuji.

Re: zaměstnávání psychologů

Anonymous - March 02. 2009
Vážený tazateli,

Váš dotaz je více zaměřen na zdravotnickou oblast, proto odpovím podrobněji k tomuto tématu.
Obecně lze říci, že veškerá legislativa zaměřená na pracovní náplň psychologa se vytváří a přetváří.
Vytváří se jak v úrovni zákonných úprav, tak také v rovině odborných společností a sdružení (nejen v oblasti klinické a zdravotnické psychologie, ale také v oblasti školní, poradenské či pracovní psychologie).
Jistě je tedy nutno připravit se na změny v této oblasti a upřesnění či zpřísnění podmínek pro profesi psychologa či psychoterapeuta.

Definování odborné způsobilosti psychologa ve zdravotnictví je obsahem Zákona 96/2004 Sb. Na straně 2426 je následující text, kterým se mění § 22 Zákona 96/2004 Sb.:
37. „(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví, který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu 9d).
9d) § 60 zákona č. 111/1998 Sb.
38. V § 22 odst. 4 se čísla „2007/2008“ nahrazují čísly „2008/2009“.

Celé znění zákona je například na tomto odkazu: http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04096&cd=76&typ=r

Aktuálně se provádí poslední připomínkování vyhlášky č. 39/2004 , která bude upřesňovat výše uvedené znění zákona.

V dohledné době bude na několika univerzitách započato akreditační řízení na kurz celoživotního vzdělávání, jehož absolventi budou posléze disponováni k vykonávání odborné práce psychologa ve zdravotnictví. Absolventi bez tohoto doplňující kurzu CŽV by neměli být ve zdravotnictví nově zaměstnáváni.
Dalším tématem by bylo postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (v rámci IPVZ), které je implicitní součástí předatestační přípravy a dalších povinností vyplývajících z pracovního úvazku ve zdravotnictví.

Co se zaměstnávání absolventů jiných oborů (zmiňujete např. PedF) týká, je to vždy na zvážení konkrétního zaměstnavatele, zda absolventa těchto oborů zaměstná a na jakou pracovní pozici. V tuto chvíli – pokud se nemýlím – tím není porušován zákon a zaměstnavatel má tedy na toto rozhodnutí právo. Na tuto otázku Vám jiným způsobem odpovědět nedokážu – chcete-li vědět více, můžete se například pokusit dotázat konkrétního zaměstnavatele na důvody, proč zaměstnal konkrétního zaměstnance, u něhož nepředpokládáte adekvátní pregraduální vzdělání.

K etice: Jeden z příkladů etického kodexu naleznete na webových stránkách Asociace klinických psychologů. Obdobné etické kodexy mají i další odborná sdružení, asociace či jednotlivá zařízení (poradenská i zdravotnická).

A ještě ve stručnosti odpověď na dotaz týkající se vysokoškolských titulů – vše potřebné byste měl nalézt v zákoně o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (viz např. http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb98111&cd=76&typ=r) – konkrétně pak v § 46.

Snad jsem odpověděl na vše podstatné z Vašeho anonymního dotazu. Kdybyste se příště dokázal i podepsat, odpovídalo by se mi lépe :o)

Pavel Humpolíček

Re: zaměstnávání psychologů

Anonymous - May 06. 2009
Dobrý den, mám dotaz, kde je možné absolvovat Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, aby bylo možné dál studovat SVP Klinický psycholog. Děkuji za zodpovězení dotazu R

Re: zaměstnávání psychologů

Alena Slezáčková - May 07. 2009

Kurz, na který se ptáte, vážená/ý R, zatím není možné absolvovat.

Připravuje se akreditace uvedeného kurzu - pokud je mi známo, aktuálně je
podána pouze Katedrou psychologie FF UP (Olomouc).
K jednání o zavedení tohoto kurzu byla nicméně přizvána řada kateder
psychologie - v nejbližších letech bude tedy zcela jistě kurz akreditován
i v Brně či Praze.

Pavel Humpolíček

Re: zaměstnávání psychologů

Anonymous - June 14. 2009
Dobrý den, mám dotaz, zda bych teoreticky mohl dělat klinického psychologa, když studuji bakalářské dvouoborové studium psychologie, po kterém bych pokračoval v navazujícím jednooborovém magisterském studiu. Nebo to není možné díky tomu dvouoboru na bakalářském stupni? Děkuji za zodpovědění dotazu.
reagovat (bez citace)
Internetové adresy (i nezapsané pomocí HTML značek) budou automaticky převedeny na hypertextové odkazy. Je možné používat základní HTML značky.
Poznámka: zahajujete-li (přidáváte) novou diskusi, stane se text příspěvku počátečním příspěvkem diskuse (přičemž se vytvoří i když bude prázdný).
(Vyžadováno)
(Vyžadováno)
1+1=
Využívá Ploneboard

Osobní nástroje