Nacházíte se zde: UPV Aktuality AKTUALIZOVÁNO: Rozvrhy pro kombinované studium oborů Pedagogika a Andragogika (PS 2017)
Akce dokumentů

AKTUALIZOVÁNO: Rozvrhy pro kombinované studium oborů Pedagogika a Andragogika (PS 2017)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

na následujícím odkazu naleznete aktualizované rozvrhy pro kombinované studium oborů Pedagogika a Andragogika v podzimním semestru 2017.

 

Připomínáme, že v rozvrhu nejsou uvedeny semináře k bakalářské/magisterské diplomové práci. Tyto semináře jsou povinné, ale probíhají formou individuálních konzultací.

Doporučujeme v dostatečném časovém předstihu zvolit téma práce (témata jsou vypsána v IS, lze ale formulovat vlastní téma) a kontaktovat případného vedoucího ohledně domluvy na budoucí spolupráci. 

Přihlašování se k vybranému tématu v ISu probíhá pouze v říjnu (podzimní semestr) a v březnu (jarní semestr), a to vždy po předchozí dohodě s vedoucím práce.


Osobní nástroje