Nacházíte se zde: UPV Vybrané aktivity Přednášky hostů Ústavu pedagogických věd
Akce dokumentů

Přednášky hostů Ústavu pedagogických věd

Zsuzsa Koltai - small.jpg 26. a 27. září přednesla Dr. Zsuzsa Koltai (Fakulta kultury, vzdělávání a regionálního rozvoje Univerzity v Pécsi, Maďarsko) přednášky pro studenty ÚPV nazvané Museums as places for lifelong learning a New tendencies in museum learning and museum education.
dvorak_foto.png 21. 3. 2017 vedl RNDr. Dominik Dvořák (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy) seminář pro doktorské studenty s názvem Případové a longitudinální výzkumy.
prof Wubbels.jpg 22. a 23. 11. 2016 přednesl prof. Theo Wubbels (Fakulta sociálních a behaviorálních věd Utrechtské univerzity v Nizozemí) přednášku pro magisterské studenty Interpersonal relationships in class a vedl workshop pro doktorské studenty Research Questions, Theory and Method in Educational Research.
mazur 18. a 19. 10. 2016 přednesl doc. Grzegorz Mazurkiewicz (Jagellonská univerzita v Krakově, Polsko) přednášku pro magisterské studenty na téma Educational leadership: Contextual awareness and unexpected generosity a vedl workskhop As close as possible. Ethical and idealistic action research.
erculj 12. 10. 2016 přednesla doc. Justina Erčulj (National School for Leadership in Education, Lublaň, Slovinsko) přednášku s názvem: Innovations in Education: Slovenian case.
etnoworkshop.png 20. 6. 2016 se pod vedením Davida Doubka, Francescy Gobbo a Markéty Levínské konal celodenní metodologický workshop určený doktorským studentům. Workshop byl věnován etnografii a nesl název Procedura s smysl.
Neuwirthova.png 2. 5. 2016 přednesla Mgr. Barbora Neuwirthová, Ph. D. (Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) přednášku na téma Život dětí s médii a v médiích.
17.18. 3. 2016  prof. Adam Lefstein  (Ben-Gurion University of the Negev, Izrael) vedl workshop pro doktorské studenty s názvem The gaps and tensions between a linguistic ethnographic and pedagogic perspective.
reid 14. 3. 17. 3. 2016 prof. Hazel Reid (School of Childhood and Education Sciences, Faculty of Education, Canterbury Christ Church University, Velká Británie) přednesla přednášku s názvem Using auto/biography and narrative methodology in the field of career counselling a vedla workshop pro doktorské studenty s názvem How do we assure quality of interpretive research?
eret 25. 11. 2015 Mgr. Naděžda Eretová (nakladatelství Wolters Kluwer) přednesla přednášku Publikační činnost pohledem šéfredaktorky.
polky 25. 11. 2015 prof. Dr. Ewa Jarosz a dr. Alina Dworak (Univerzita Katovice, Fakulta pedagogiky a psychologie, Polsko), přednesly přednášku na téma Protecting children from violence. Podklady k přednášce zde.
24. 11. 2015 prof. Karel Rýdl (Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta) přednesl přednášku na téma Vývoj české pedagogiky a školství v 19. století s ohledem na česko-německé souvislosti.
rydl

16.11. 2015  Dev Raj Paneru (Kathmandu University, School of Management, Nepál) přednesl přednášku School Leadership and Management in
Nepal: Trends and Ways Forward
.

 

kaspar 11. 11. 2015 Mgr. Dan Kašpar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta) přednesl přednášku s názvem Zdroje demografických (a
souvisejících) dat
.
vass 2.11.2015 doc. Vilmos Vass (Univerzita aplikovaných věd v Budapešti, Maďarsko) přednesl přednášku na téma The Creative Leadership and the Professional Learning Communities.
19. - 23. 10. 2015: Prof. Dag Sørmo a prof. Dan Roger Sträng (Østfold University College v Haldenu, Norksko) přednesli přednášku s názvem Reflecting processes as a tool for empowerment a vedli workshop pro doktorské studenty s názvem Auto-ethnography – a qualitative research method.
15. 10. 2015: Dr. Sami Lehesvuori (University of Jyväskylä, Finsko) přednesl přednášku s názvem Case – Visualizing communication structures in science classrooms.
Teodoro 4. 5. - 5. 5. 2015: Prof. António Teodoro (Lusophone University of Humanities and Technologies) přednesl přednášku s názvem Vzdělávací výzvy v době změn (prezentace z přednášky zde) a vedl workshop pro doktorské studenty s názvem Education policies analyses.
Více informací zde.
bagley

8. 4. a 9. 4. 2015: Prof. Carl Bagley (University in Durham) přednesl přednášku s názvem Je venkovská škola centrem komunity? a vedl workshop pro doktorské studenty s názvem Critical Arts Based Research.
jarvis
23. – 24. 3. 2015: Ústav pedagogických věd navštívil profesor Peter Jarvis (emeritní profesor na Univerzitě v Surrey), který přednesl přednášku 'Human Learning - implicit and explicit' a také vedl workshop pro doktorské studenty na téma 'Understanding the learning process'.
mucke 24. 11. 2014: PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (Centrum orální historie Ústavu soudobých dějin AV ČR) na Ústavu pedagogických věd přednesl přednášku na téma: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin a její praktické aspekty.
lat 21. 10. 2014: James Lawley a Penny Tompkins (nezávislí výzkumníci, kteří spolupracují s celou řadou univerzit:University of Surrey, John Moores University, De Montfort University,...) na Ústavu pedagogických věd lektorovali workshop pro doktorské studenty na téma: „Čistý jazyk“, vedení rozhovoru a práce s daty v kvalitativním výzkumu.
strou


14. 10. 2014: PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze) přednesl přednášku na téma: Výchovné antinomie a pedagogické diskurzy.
ruz_mza

14. 10. 2014: Mgr. Michaela Růžičková (Moravský zemský archiv v Brně) přednesla přednášku na téma: Prameny k dějinám školství ve fondech Moravského zemského archivu v Brně a státních okresních archivů.
ola5. 5. 2014: Prof. Ola Erstad (Department of Education, University of Oslo) přednesl přednášku na téma: Learning Lives Connected: Studying young people across School and Community Spaces.
Alb


7. 4. 2014: Mgr. Kamil Albrecht (absolvent ÚPV FF MU a KISK MU) přednesl přednášku na téma: E-learning ve firemní praxi.
4. 3. a 6. 3. 2014: Prof. Karen Evans (Institute of Education, University of London) v rámci svého pobytu na Ústavu pedagogických věd přednášela na téma Rethinking learning in and through the workplace: conceptual issues, changing perspectives and enduring challenges a také vedla metodologický workshop pro doktorské studenty. Přednáška byla zařazená do kurzů "Contemporary Educational Problems" a "Professional Learning".
fred


25. 2. 2014: Prof. dr. Fred Korthagen (University of Utrecht, Nizozemí) přednesl na Ústavu pedagogických věd workshop na téma: Working with (core) reflection: How to connect theory and practice. Dílna byla určena pro doktorské studenty.
strakU

17. 2. 2014: Dr. Jana Straková (národní koordinátorka výzkumu PIAAC) přednesla na Ústavu pedagogických věd přednášku na téma: Práce s daty z mezinárodního výzkumu kompetencí dospělých (PIAAC).
hef
5. 12. a 6. 12. 2013: Dr. Günter Hefler (3s research laboratory, Rakousko) přednesl na Ústavu pedagogických věd přednášky na témata: Institucionální dimenze celoživotního učení v perspektivě mezinárodního srovnávání a dále Mezinárodní zdroje pro srovnávání v oblasti vzdělávání dospělých (Jaká data jsou vhodná pro mezinárodní srovnávání? Kterým metodologickým výzvám při tom čelíme?).
vanhoof7. 10. a 8. 10. 2013: Prof. Jan Vanhoof (University of Antverp, Belgie) přednesl na Ústavu pedagogických věd přednášky na témata: Navrhování a hodnocení procesu školní sebeevaluace a dále Školní sebeevaluce naruby: metodologické přístupy v pedagogickém výzkumu. Prezentaci, kterou naleznete zde, se váže k přednášce určené pro bakalářské a magisterské studenty.
avril 15. 4. a 16. 4. 2013: Prof. Avril Loveless (University of Brighton, Velká Británie) přednesla na Ústavu pedagogických věd přednášky na témata: ICT a pedagogika - vývoj výzkumu v posledních 30-ti letech, a dále Studijní identita v digitálním věku.
van_dellen.JPG 10. 4. 2013: Dr. Theo van Dellen (Groningen, Nizozemí) přednesl na Ústavu pedagogických věd přednášky na témata: Motivační aspekty celoživotního učení, a dále Věda v celoživotním učení: k teorii společenské odpovědnosti ve výzkumu vzdělávání.
jessel.JPG 9. 4. a 10. 4. 2013: Doc. John Jessel (Goldsmiths University of London, Velká Británie) přednesl na Ústavu pedagogických věd přednášky na témata: Učení v mimoškolním prostředí: Mezigenerační učení mezi vnoučaty a jejich prarodiči, a dále Výzkum učení v rodině: Vnoučata a jejich prarodiče se učí společně.
27. 3. 2013: Dr. Nektarios Stellakis (Univerzita Patras, Řecko) přednesl na Ústavu pedagogických věd přednášku Předškolní výchova a péče v Evropě: výzva ke kvalitě. Podklady k přednášce zde.
12. 3. 2013: Dr. Patricie Mertová (Univerzita v Oxfordu, Velká Británie) vystoupila na Ústavu pedagogických věd s přednáškou Internacionalizace v českém, anglickém a australském vysokoškolském kontextu. Prezentace je dostupná zde.
J_Moon 7. 3. 2013: Prof. Jennifer A. Moon (Univerzita Bournemouth, Velká Británie) přednesla na Ústavu pedagogických věd přednášku Kritické myšlení - praxe a výzkum.
22. 11. 2012: Mgr. Tomáš Langer (Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.) vystoupil na Ústavu pedagogických věd s přednáškou Aktuální problémy ve vzdělávání dospělých v ČR. Tomáš Langer působí jako výkonný ředitel a viceprezident AIVD ČR, o.s.
15. 11. 2012: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. (Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.) přednesla přednášku s názvem Jack Mezirow v současném andragogickém myšlení. Přednášející se věnovala teorii transformativního učení Jacka Mezirowa v širším kontextu.
 
13. 11. 2012: Prof. Lejf Moos (DPU, University of Aarhus, Copenhagen, Dánsko) přednesl přednášku s názvem Mezinárodní vlivy na rozvoj škol: měkká správa a praktické skutečnosti. Lejf Moos je předsedou Evropské asociace pedagogického výzkumu (EERA) a bývalým šéfredaktorem časopisu Educational Assessment, Evaluation and Accountability.
 
9. 10. 2012: Prof. Adam Lefstein (Ben-Gurion University of the Negev, Izrael) vedl na Ústavu pedagogických věd dílnu s názvem Research training workshop on data analyses in linguistic ethnography (Workshop pro výzkumníky zaměřený na analýzu dat v lingvistické etnografii).

 

sved 4. 10. 2012: Lasse Keybets z městského úřadu v Göteborgu vystoupil na Ústavu pedagogických věd s přednáškou na téma Střední školy ve Švédsku - podpora začleňování ICT do škol ve městě Göteborg. Prezentace je dostupná zde.

 

 pl1_nova pl3

26. 9. 2012: Prof. E. Syreková a prof. A. Nowaková (Slezská univerzita Katovice, Polsko) vystoupily na Ústavu pedagogických věd s přednáškami na téma Sociální pedagogika v Polské republice. Prezentaci prof. Syrekové naleznete zde.

 

17. 5. 2012: Prof. Christoph Wulf, Dr. Phil. (Freie Universität Berlin, Německo) přednesl přednášku s názvem Rituály ve výchově. Christoph Wulf je profesorem antropologie a filozofie výchovy na Svobodné univerzitě v Berlíně. Jeho hlavním zájmem je historická antropologie a antropologie výchovy a zejména výzkum rituálů (více o autorovi zde).
9. 5. 2012:  Dr. Jeppe Bundsgaard (School of Education, University of Aarhus, Dánsko) přednesl přednášku s názvem Praxe jako lešení – interaktivní základna. Dr. Jeppe Bundsgaard se výzkumně soustředí na kurikulum (zejména v souvislosti s výukou dánštiny) a na učení zaměřené na spolupráci s ICT podporou (více o autorovi zde).
kober

28. 3. 2012: Dr. Daniel Kober (z partnerské univerzity Duisburg - Essen) přednesl přednášku s názvem Interkulturní učení a vzdělávání dospělých (prezentace zde). Dr. Kober se věnuje problematice interkulturního učení a zajišťuje studium  European Master in Adult Education na univerzitě v Essenu.

 

 

 

StepBall

Autor fotografie: Martin Kopáček, měsíčník Masarykovy univerzity - muni.cz.

15. a 16. 11. 2011: Prof. Stephen J. Ball  (University of London, Institute of Education, Velká Británie), který patří k předním světovým odborníkům v oblasti sociologie výchovy a vzdělávací politiky, přednesl  na Ústavu pedagogických věd přednášky s názvem Neoliberalismus a celoživotní učení a Globální vzdělávací politika a analýza sítí (prezentace, kterou naleznete zde, se váže k přednášce určené pro magisterské studenty).

Michael Schratz

18. a 19. 10. 2011: Prof. Michael Schratz  (Univerzita Innsbruck, Rakousko), který patří k předním evropským odborníkům v oblasti výzkumu efektivity a rozvoje škol, přednesl  na Ústavu pedagogických věd přednášky s názvem Rozvoj kvality školy a Učení a rozvoj v heterogenních skupinách ve školní třídě. Hermeneutický a fenomenologický výzkum (prezentace, kterou naleznete zde, se váže k přednášce určené pro magisterské studenty).

 
Tom

17. a 18.5. 2011: Prof. Tom Schuller, bývalý ředitel Centre for Educational Research and Innovation při OECD, přednesl přednášky: Social outcomes of learning (prezentace zde) a Evidence and policy in education (prezentace zde). Prof. Schuller poskytl v průběhu své návštěvy na ÚPV krátký rozhovor otištěný v červnovém čísle měsíčníku Brněnský Metropolitan (zde).

tony2

9. a 10. 5. 2011: Prof.  Tony Townsend (University of Glasgow, Velká Británie) přednesl přednášky:

Evaluating school effectiveness and improvement: The impact of change on school performance (prezentace zde) a What we have learned from the past 20 years of research into school effectiveness and school improvement (prezentace zde).

 

engdahl
 

14. a 18. 4. 2011: Dr. Ingrid Engdahl (Pedagogická fakulta, Stockholmská univerzity, Švédsko) přednesla přednášky: Hra a učení v předškolní výchově a vzdělávání (prezentace zde) a Pedagogická dokumentace a hodnocení ve vzdělávání (prezentace zde).


Musilova
11. 4. 2011: Mgr. Andrea Musilová (ředitelka Jihomoravského inspektorátu ČŠI) přednesla přednášku na téma Externí evaluace školy. Hodnocení školy z pohledu České školní inspekce.
 
DdvorakKStary
7. 4. 2011: PhDr. Karel Starý, Ph.D. a RNDr. Dominik Dvořák  (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) přednesli přednášku na téma: Vícečetné případové studie (prezentace zde).
 
verbiest 10. 3. 2011: Profesor Eric Verbiest z Univerzity v Antverpách přednesl přednášku na téma: Profesní učící se komunity (prezentace zde).

Malinova

 

13. 12. 2010: PhDr. Hana Malinová, CSc., výkonná ředitelka občanského sdružení Rozkoš bez rizika, přednesla přednášku K problematice prostituce v ČR.

gavora


 
22. 11. 2010: Profesor Peter Gavora z Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě přednesl přednášku na téma Ako skonštruovať výskumný nástroj.
jw10


 
15. 11. 2010: Profesor Jack Whitehead z univerzity v Bathu přednesl přednášku na téma Možnosti akčního výzkumu v pedagogických vědách.
Tosner

 
4. 11. 2010: PhDr. Jiří Tošner, Národní dobrovolnické centrum, přednesl přednášku na téma Dobrovolnictví v ČR (prezentace zde).

klic.jpg

 

19. 5. 2010: Mgr. Ing. Jan Hranička, obchodní ředitel a hlavní projekový manažer, ECONOMY RATING a. s., přednesl přednášku na téma Projektové řízení ve vzdělávání dospělých.

 

 

gabor

17. a 19. 5. 2010: Dr. Gábor Erdei, pracovník Debrecínské univerzity (Maďarsko), přednesl přednášky Historie vzdělávání dospělých v Evropě (prezentace zde) a Přínos vzdělávání dospělých pro méně rozvinuté regiony a znevýhodněné skupiny obyvatel (prezentace zde).

   

LogoDUB

19. 5. 2010 se uskutečnila přednáška Ing. Evy Pilátové, ředitelky Dětského centra Brno na téma Úskalí náhradní rodinné péče.

 

 

 

Bottery

 

 

11. a 12. května 2010: Profesor Dr. Michael P. Bottery, z anglické university v Hullu, přednesl přednášky Smysl a význam kontextu ve výchově a vzdělávání (prezentace zde) Metoda portrétování a vedení škol – výzkumný nástroj a prostředek osobního rozvoje? (prezentace  zde).

 

 

 

 

 

29. 4. 2010: PhDr. David Greger, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, přednesl přednášku Je česká škola spravedlivá? Zkušenosti a očekávání žáků (prezentace zde).

 

josef valenta

 

19. 11. 2009: Doc. Josef Valenta, Filozofická fakulta UK, DAMU přednesl přednášku Scénologie běžného chování vč. učitelského a scéničnost jako téma všeobecného vzdělání.

justina erčulj

 

19. 11. 2009: Doc. Justina Erčulj, Centrum pro vzdělávání vedoucích pracovníků, Lublaň, Slovinsko, přednesla přednášku Researching Organisational culture – A Case from Slovenia (prezentace zde). 

Ola Hoff Kaldestad

13. 11. 2009 Ola Hoff Kaldestad, norský odborník v oblasti řízení vzdělávacích institucii (NLA School of Religion, Education and Intercultural Studies, Bergen, Norsko) přednesl přednášku Mentální modely jako přístup k pochopení kultury školy. Přednáška se konala v rámci projektu podporovaného Finančními mechanismy EHP/Norsko (projekt 3/004/08/2) (prezentace zde).

 

 

24. 9. 2009: Dr. Raimo Vuorinen, výzkumný pracovník Institutu pro pedagogický výzkum Jyväskylské univerzity (Finsko) a koordinátor Evropské sítě pro rozvoj politiky celoživotního poradenství (www), přednesl přednášku Recent trends in lifelong guidance - emerging wider paradigm in Europe (Soudobé trendy v celoživotním poradenství – nově vznikající paradigma v Evropě).

 

19. 5. a 20. 5. 2009: Doc. Janinka Greenwood, Univerzita v Canterbury, Nový Zéland, přednesla přednášku Emergent research methodologies a vedla dílnu na téma Participatory action research. Prezentace k přednášce si můžete stáhnout zde.

 

4. 5. 2009: Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., vedoucí Katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, přednesl přednášku Rozvojová spolupráce a otázky vzdělávání.

 

13. 11. 2008:  John W. Moravec, Ph.D., (Leapfrog Institutes, University of Minnesota, USA) přednesl přednášku na téma Toward Society 3.0: A New Paradigm for 21st Century Education (Ke společnosti 3.0: Nové paradigma pro vzdělávání 21. století). Další informace naleznete zde.

 

3. 4. 2008:  PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D, (odborný asistent na Katedře předškolní a elementární pedagogiky Pedagogické fakulty Trnavské univerzity, Slovensko) přednesl dvě přednášky na téma Moc školy a Aktuální trendy v etnografickém výzkumu. Zde naleznete odkaz na Sborník pedagogické fakulty trnavské univerzity s článkem O. Kaščáka: Život detí a mládeže z pohľadu súčasného etnografického výskumu.

 

6. 12. a 7.  12. 2007:  Dr. Jan Robertson, (Director, London Centre for Leadership in Learning, Faculty of Policy and Society, Institute of Education, University of London) přednesla dvě přednášky na téma Akční výzkum v pedagogice a Vedení lidí v prostředí školy. Prezentace, fotografie a další informace najdete zde.

 

18.  10. 2007 přednáška: doc. PhDr. Eva Gajdošová, CSc., Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě:  "Profesní orientace a volba povolání romské mládeže (program PROFTEENS)".

 

24. 4. 2007 přednáška: Ineta Kristovska, Lotyšská univerzita v Rize: „Současné vzdělávání v Lotyšsku

 

5. 4. 2007 přednáška: Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity: „Vícerozměrné statistické metody: vícenásobná lineární regrese

 

8. 3. 2007 přednáška: Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity: Vícerozměrné statistické metody: jednoduchá lineární regrese"

 

2. 11. 2006 přednáška: Mgr. et Mgr. Michal Medek, Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko (terénní pracoviště DEV Lipka, Brno), ředitel: „Školní ekologické projekty realizované středisky ekologické výchovy: příklad mezinárodního projektu Ekoškola.“

 

15. 11. 2006 přednáška: Prof. David A. Shapiro, Ph.D., specialista na poruchy řeči z Western Carolina University v Cullowhee (USA): "Nové trendy v podpoře osob, které koktají"

 

20. 4. 2006 přednáška: PhDr. Dana Bittnerová, CSc., Katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty UK (členka Pražské skupiny školní etnografie): "Kvalitativní výzkum dětské hry"

 

5. 4. 2006 přednáška:Doc. Emilia Chaushova, Technická univerzita Sofia ,"Design hračky pro děti s postižením."

 

 

30. 3. 2006 přednáška: PhDr. Jiří Tošner, předseda občanského sdružení Hestia, "Dobrovolnictví v sociálních službách jako test kvality služeb"

 

23. 3. 2006 přednáška: doc. PhDr. Olga Zápotočná, CSc., Kabinet výzkumu sociální a biologické komunikace SAV v Bratislavě, "Metodika pozorovania a hodnotenia raných prejavov gramotnosti: možnosti jej využitia v praxi primárného vzdelávania"

 

15. 2. 2006 - přednáška: Dr. Uzokboy Shoimkulovich Begimkulov, Prorektor Taškentské státní pedagogické university (Nizami), „Reforma vzdělávacího systému v Uzbekistánu“

 

Teze přednášky

 

2. 12. 2005 - přednáška: prof. Dr. Ilze Ivanova, Fakulta pedagogiky a psychologie Lotyšské univerzity v Rize, „Reformy, změny a výzvy v nových přístupech k vyučování a učení (případ Lotyšska)“

1. 12. 2005 - přednáška: prof. Dr. Ilze Ivanova , Fakulta pedagogiky a psychologie Lotyšské univerzity v Rize, „Trendy v rozvoji celoživotního učení v Lotyšsku (ve srovnání s Českou republikou)“

14. 11. 2005 - přednáška: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, "Konzervativní pohledy na výchovu a školství"

4. 11. 2005 - přednáška: Věra Kováčiková, ředitelka RL Corpus - terapeutické a školící centrum Vojtovy metody v ČR "Kde začínají problémy motoriky dítěte"

21. 10. 2005 - přednáška: doc. PhDr. Marie Černá, CSc., čestná předsedkyně Psychopedické společnosti, "Umění a lidé s mentálním postižením"

18. 5. 2005 - přednáška: doc. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. (z katedry primární pedagogiky PdF UK Praha), "Současné proměny v pojetí učitelské profese a příprava na ni"

12. 5. 2005 - přednáška: PhDr. Miloš Kučera, CSc. (z katedry pedagogické a školní psychologie PdF UK Praha, člen Pražské skupiny školní etnografie), "Kamarádství a přátelství jako příklad z etnografického výzkumu"

18. 3. 2005 - přednáška: Jana Zapletalová (ředitelka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství), "Školní poradenské pracoviště"

30. 11. 2004 - přednáška: George Bagakis (univerzita v Patrasu, Řecko), "School based approaches in research: Attempts in school self-evaluation"

4. 11. 2004 - přednáška: Tibor Baráth (Univerzita v Szegedu, Maďarsko), Justina Erčulj (Národní centrum přípravy vedoucích školských pracovníků, Brdo pri Kranju, Slovinsko) "Současné tendence v řízení škol – situace v Maďarsku a ve Slovinsku"
Challenges for Schools in Slovenia
Schooldevelopment - case of Hungary

20. 10. 2004 - přednáška: David A. Shapiro (Western Carolina University v Cullowhee, USA) "Dosahování plynulosti řeči u dětí školního věku a u adolescentů, kteří koktají"
Assessment and treatment with people who stutter
Achieving fluency freedom with school-age children who stutter

6. 5. 2004 - přednáška: Jarmila Skalková "Základní pedagogické problémy spjaté s realizací Rámcového vzdělávacího programu"

13. 4. 2004 - přednáška: Jaroslav Koťa (Katedra pedagogiky, FF UK Praha) "Profesionalizace učitelů"

1. 4. 2004 - přednáška: Stanislava Brožová (vedoucí Národního oddělení EURYDICE, Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha) "EURYDICE - zdroj soudobých informací o vzdělávání v Evropě"

Teze přednášky

9. 12. 2003 - přednáška: Michael Cunningham (University of Cambridge, University of Westminster) "Vocational Training: Who Can Benefit?"

25. 4. 2003 - seminář: "Quality, School Leadership and School Autonomy" (Kulatý stůl za účasti členů studijní návštěvy v rámci programu Socrates-Arion a studentů specializačního studia Školní management na ÚPV FF MU.)

23. 4. 2003 - přednáška: Oldřich Šimoník (Katedra pedagogiky, PdF MU v Brně) "Problematika začínajících učitelů a jejich přípravy"

27. 3. 2003 - přednáška: Miloš Kučera (Oddělení školní etnografie, Katedra pedagogické a školní psychologie PdF UK v Praze) "Školní etnografie: Metodologické principy a zkušenost Pražské skupiny"

12. 12. 2002 - přednáška: Tomáš Janeba (Člověk v tísni), Eva Kučerová (studentka ÚPV FF MU) "Konflikt v Čečensku, humanitární krize na severním Kavkaze a stanové školy v uprchlických táborech"

12. 12. 2002 - přednáška: Kateřina Lepková (ÚPV FF MU, Katedra teoretické a historické pedagogiky Fakulty věd o společnosti a člověku Univerzity Amsterdam) "Vlivy sociálního prostředí na nevyslovené předpoklady v diskusi"

28. 11. 2002 - přednáška: Margaret Karajanová (Univerzita Cyrila a Metoděje, Skopje; t.č. lektorka makedonštiny a srbštiny na FF MU): "Systém školství v Makedonii - přehled a změny v období let 1990 - 2002"

19. 11. 2002 - přednáška: Michaela Píšová, Monika Černá, Pavel Berbera (Univerzita Pardubice) "Klinický rok jako možný model pedagogické praxe"

8. 10. 2002 - přednáška: Rüdiger Teutsch (Interkulturní centrum, Vídeň) "What does it mean to become a member of the EU: Educational policy in the European Union"
Materiály z přednášky k dispozici zde.

2. 10. 2002 - přednáška: Kateřina Lepková (ÚPV FF MU, Katedra teoretické a historické pedagogiky Fakulty věd o společnosti a člověku Univerzity Amsterdam) "K diskusi o využití inteligenčních testů v Nizozemsku a Československu před 2. světovou válkou (z výsledků dizertačního projektu)"
Materiály z přednášky k dispozici zde.

24. 5. 2002 - přednáška: Marta Teplá (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy) "Nové trendy ve speciálním vzdělávání a jejich legislativní podpora"

3. 5. 2002 - přednáška: Gert Larsen (Pedagogisk Center, Albertslund, Kodaň, Dánsko) "School Library as a Learning Centre - What are the Challenges in the New Century?"

4. 4. 2002 - přednáška: Peter Gavora (Pedagogická fakulta Komenského univerzity, Bratislava) "Výzkum interakčního stylu učitele (s východiskem Learyho osobnostního modelu)"

21. 3. 2002 - přednáška: Karel Rýdl (Katedra věd o výchově, Fakulta humanitních studií, Univerzita Pardubice) "Dobrá škola - inovativní škola. Netradiční pohled na "chaos" ve školství"


28. 1. 2002 - přednáška: Bjoern Overland (Oppland College of Lillehammer, Norsko), Lars Alroe Olesen (Dánská pedagogická univerzita, Kodaň) "Školní management pro 21. století - skandinávský pohled na manažerské kompetence"

11. 12. 2001 - přednáška: Stanislav Štech (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha) "Dilemata učitelské profese"

23. 11. 2001 - přednáška: Lars Alroe Olesen (Dánská pedagogická univerzita, Kodaň) "Řízení a rozvoj škol v Dánsku"

24. 10. 2001 - přednáška: Veronika Fantová (Národní vzdělávací fond, Praha) "Elektronické informační zdroje ke vzdělávání a poradenství v Evropě"

19.-20. 4. 2001 - přednášky: Friedrich Oswald (Institut für die schulpraktische Ausbildung, Universität Wien) "Vzdělávání učitelů na vídeňské univerzitě" a "Objevovat nadání - podporovat nadané"

27. 3. 2001 - přednáška: Jan Průcha - "Multikulturní výchova: Pohled na problematiku z transdisciplinárního výzkumu"

13. 3. 2001 - přednáška: Karen A. Waldron (Trinity University, San Antonio, Texas, USA) Současné trendy ve speciální pedagogice v USA (s ohledem na kompetence učitelů pro speciálně pedagogickou práci)
Materiál "Guidelines for Mentoring Teaching Interns", který přednášku doprovázel, je v elektronické podobě dostupný zde.

8. 3. 2001 - přednáška: Steinunn Helga Larusdottir (univerzita v Reykjavíku, Island) Otázky hodnocení a sebehodnocení škol

23. 2. 2001 - přednáška v rámci specializačního studia Školní management: Danuta Elsner (konzultantka v oblasti pedagogického managementu, Katovice, Polsko), Annikki Jäntti (členka finské Národní rady pro vzdělávání) Vybrané otázky pedagogického managementu v Polsku a ve Finsku

12. 12. 2000 - přednáška Jiřího Mareše (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové) Styly učení u vysokoškoláků

23. 11. 2000 - přednáška Marty Černotové (Filozofická fakulta Prešovské univerzity) Pedagogické pozorování - cesta k budoucí profesi učitele

16. 11. 2000 - přednáška a seminář Rüdigera Teutsche (Interkulturní centrum Vídeň, Univerzita Innsbruck) Trendy v rakouském vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje