Nacházíte se zde: UPV Vývěska Soutěž studentských prací - Cena G. A. Lindnera
Akce dokumentů

Soutěž studentských prací - Cena G. A. Lindnera

SOUTĚŽ STUDENTSKÝCH PRACÍ – CENA G. A. LINDNERA

2016

4 
 

Dali jste si záležet na své diplomové či ročníkové práci a máte za to, že se Vám povedla? Chtěli byste publikovat článek v odborném vědeckém časopise?

 

Ústav pedagogických věd každoročně oceňuje nejlepší studentské tvůrčí výkony v  pedagogických vědách  prostřednictvím soutěže studentských prací.

 

Soutěž je určena pro všechny studenty bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu na Masarykově univerzitě v prezenčním i kombinovaném studiu.

 

Do soutěže jsou přijímány původní studentské vědecké práce, teoretické a empirické povahy. V roce 2015 je soutěž vyhlášena v kategorii:

 

 1) obhájené bakalářské práce

  

  

Průběh soutěže v roce 2016 na ÚPV

 

 

Zájemci musí svoji práci přihlásit nejpozději do 31. 10. 2016 (garantem na ÚPV: Dr. Zuzana Šalamounová). Hodnocení prací probíhá ve dvou kolech. V prvním kole bude přihlášené práce hodnotit odborná porota složená z členů pracoviště. Porota vybere nejlepší práce do finálového kola, které proběhne na Ústavu pedagogických věd v týdnu od 14. 11. 2016.

 

 

Jak se zúčastnit soutěže? 

 

Postup přihlášení práce do soutěže je dvojí:

A) do soutěže budou práce přihlášeny jejich autorem či autorkou

B) účast v soutěži navrhne vedoucí práce či komise při státních závěrečných zkouškách

 

 

Nejlepší práce budou nabídnuty k publikování v recenzovaném časopise14 Studia paedagogica. Studenti ve všech kategoriích tak dostanou možnost publikovat své práce v odborném tisku.

 

Požadavky na soutěžní práce

 

Do soutěže je možno přihlásit ročníkovou, bakalářskou či magisterskou práci. Text se odevzdává pouze v elektronické podobě, důležité je přihlásit se v daném termínu do soutěže na e-mail salamounova@phil.muni.cz. Součástí přihlášky musí být jméno autora práce, název práce, UČO, práce v elektronické podobě, odkaz do ISu (pokud se jedná o obhájenou bakalářskou či magisterskou práci) a název kategorie, do které je práce přihlášena.

  

 

 


 

Důležitá data

Do 31.10. 2016: podání přihlášky e-mailem (salamounova@phil.muni.cz)

10. listopadu 2016: zveřejnění prací finálového kola

3. týden v listopadu 2016: vyhlášení výsledků soutěže v rámci Týdne vědy

 

 

 

Podrobnější informace poskytne:

Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

 

 

Výsledky proběhlých ročníků:

 

Výsledky soutěže studentských prací 2015 naleznete zde

Výsledky soutěže studentských prací 2014 naleznete zde

Výsledky soutěže studentských prací 2013 naleznete zde

Výsledky soutěže studentských prací 2012 naleznete zde

Výsledky soutěže studentských prací 2011 naleznete zde

Výsledky soutěže studentských prací 2010 naleznete zde

Výsledky soutěže studentských prací 2009 naleznete zde

Výsledky soutěže studentských prací 2008 naleznete zde

Výsledky soutěže studentských prací 2007 naleznete zde

 

 


Osobní nástroje