Nacházíte se zde: US Aktuality Střední Evropa a balkánští muslimové: vztahy, obrazy, stereotypy
Akce dokumentů

Střední Evropa a balkánští muslimové: vztahy, obrazy, stereotypy

Historický ústav AV ČR a Etnologický ústav AV ČR

ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU

 

 

Vás zvou

na workshop

 

 

Střední Evropa a balkánští muslimové:

vztahy, obrazy, stereotypy,

 

který se uskuteční ve čtvrtek 13. 4. 2017 v 10,30–14,00 hodin

na Filozofické fakultě MU v Brně, Arna Nováka 1, budova A, posluchárna 31 (3. patro).

 

 

Účastníci moderované diskuse:

Ladislav Hladký, František Šístek (Historický ústav AV ČR), Zdeněk Uherek, Jana Pospíšilová (Etnologický ústav AV ČR), Gero Fischer (Univerzita Vídeň)

 

Diskutované otázky:

Střední Evropa a fenomén tureckého nebezpečí za rakousko-tureckých válek v 17.–18. století.

(Vzpomínky na „Turka“ v historické paměti, literatuře, folkloru, umění.)

Habsburská monarchie a bosenští muslimové 1878–1918.

(„Turci“ – loajální členové „rodiny rakousko-uherských národů“ – „slovanští bratři“.)

Migrace muslimů z Balkánu do střední Evropy v průběhu 20. století.

(„Gastarbeiteři“, váleční uprchlíci; vnímání českou a rakouskou veřejností, zkušenosti s integrací.)

Současná střední Evropa a migrační problém.

(Nové pocity ohrožení, stereotypy.)

 

 

Akce spadá pod výzkumný program Akademie věd ČR

Strategy AV21, Top research in the public interest.


Osobní nástroje