Nacházíte se zde: US Aktuality Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie)
Akce dokumentů

Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie)

Středoevropské centrum slovanských studií

 

ve spolupráci

s Českou asociací slavistů,

Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literárněvědnou společností ČSR

a Slavistickou společností Franka Wollmana

 

pořádá ve dnech 15.–16. 11. 2017

 

v kině Scala, Moravské náměstí 3, Brno

 

 

 

mezinárodní vědeckou konferenci

 

 

Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II.

(jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie)

 

 

Konference je pokračováním budované tradice brněnských konferencí o střední Evropě. První se konala v roce 2014 s publikačním výstupem Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (2015). I tato druhá brněnská konference o střední Evropě je zaměřena na sumarizaci a revizi dosavadního stavu komplexního bádání o středoevropské problematice. Koncepce střední Evropy prošly za desetiletí významnými proměnami a byly různě integrovány do aktuálních politických a kulturních kontextů. Tematické zaměření konference bude jednak historické a aplikační, jinak řečeno soustředěné na vývoj pojetí střední Evropy a konkrétní výzkum jevů, které můžeme označit za středoevropské, jednak teoreticko-metodologické založené na analýze proměn obecnějších koncepcí střední Evropy ve všech oblastech uvedených v podtitulu. Doporučení tematika je ve srovnání s minulou konferencí modifikovaná jen mírně; jinak není tematicky nijak omezena: proto následující věty přijměte prosím spíše jako orientační podněty:

 

Střední Evropa jako kulturní areál,

Dosavadní bádání o střední Evropě v středoevropských zemích

Centra bádání o střední Evropě

Dosavadní pojetí střední Evropy a jejich proměny 

Pojem tzv. středoevropské literatury/středoevropských literatur

Existují středoevropské jazyky?

Slovansko-neslovanská střední Evropa

Role Maďarska ve střední Evropě: minulost a přítomnost

Existuje „homo Europae centralis“?

Jaký územní rozsah má střední Evropa?

Střední Evropa jako politický, kulturní a duchovní celek

Visegrádská čtyřka: úspěch, selhání, nebo rutina?

Střední Evropa jako ohnisko revoluce a opozice

Politická diferenciace střední Evropy v současnosti

Koncept střední Evropy a Evropská unie

Střední Evropa jako přitažlivý vzor pro Balkán a evropský Východ

Střední Evropa a „nový světový pořádek“

Evropa a svět

Střední Evropa viděná mimoevropskou optikou

 

Jazyky konference: všechny slovanské, maďarština (nejlépe s rozsáhlým handoutem v češtině/angličtině/němčině), němčina, angličtina

Rezervace zařizují a náklady ubytování a pobytu si hradí sami účastníci nebo jejich instituce.

 

Konferenční poplatek: Kč 1500 EUR 50

 

Platba bankovním převodem do 31. srpna 2017:

 

č. účtu: 777010777

IBAN: CZ4620100000000777010777

BIC/AWIFT: FIOBCZPPXXX

 

 

 

 

Přihlášky se jménem, adresou, názvem vysílající instituce a názvem referátu s krátkou anotací v angličtině (do 10 řádků) posílejte prosím

do 30. června 2017 na emailovou adresu:

 

Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

 

Kontakt:

Ivo Pospíšil, Ústav slavistiky FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno

Tel.: 00420549496240, 00420549493174


Osobní nástroje