Nacházíte se zde: US Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny
Akce dokumentů

Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny

Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny  (CDVUR) je specializované pracoviště při Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU, vytvořené účelově v r. 2010 k zajištění realizace projektu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010–2012) v DVPP pro JMK, uskutečňovaného v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.10 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Pracoviště ve své činnosti navazuje na tradici realizace seminářů pro učitele ruského jazyka na středních školách v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny“ (2007–2009) a organizačně tak přejímá jednu z dosavadních klíčových aktivit Kabinetu rusistických studií při Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Ve spolupráci se zkušeným lektorským týmem, složeným z odborníků z řad domácích i zahraničních vysokoškolských učitelů, CDVUR zajišťuje přípravu a realizaci metodických seminářů a jazykových kurzů se zaměřením na modernizaci výuky, využívání současných ICT a zkvalitňování metodických postupů v jednotlivých oblastech výuky ruštiny na základních a středních školách Jihomoravského kraje.

 

Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2016—2017) v DVPP

 

Nabídka vzdělávacího programu (úvodní informace)  PDF ke stažení

 

                                               

 

Uskutečněné akce 2016—2017

 

Archiv

 

Informace o uskutečněných akcích 2012–2014

 

Uskutečněné akce 2014—2015:


Duben 2015

Únor 2015

Prosinec 2014

Říjen 2014

Duben 2014

Únor 2014

 

Uskutečněné akce 2015—2017:

Duben 2017

Únor 2017

Prosinec 2016

Říjen 2016

Duben 2016

Únor 2016

Prosinec 2015

Říjen 2015

 

Původní stránky projektu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010-2012) v DVPP pro JMK

 

 


Osobní nástroje