logo knihovny

Kánon české a světové literatury

Seznam literatury k maturitě

Střední škola informatiky a spojů

Seznam knih Informace o knihách z kánonu literatury (povinná četba),které najdete ve školní knihovně
E-knihy Seznam knih z kánonu, které si můžete stáhnout v elektronické podobě
Zfilmováno Filmy, které byly zfilmovány podle knih z kánonu
Audioknihy Seznam knih, které se můžete stáhnout nebo koupit v mluvené podobě
Sekundární literatura Knihy o autorech a dílech z kánonu

Naše školní knihovna

kniovna