| Home | Autor | Práce | Zábava | Zajímavé odkazy | Kontakt | MU |

Vývoj písma

Písmo je nejvýznamnějším vynálezem lidstva. Vždyť bez něj bychom si nemohli sdělovat informace v prostoru a čase. Asi před dvaceti tisíci lety se objevily první kresby . Ale až o sedmnáct tisíc let později začíná kapitola písma . To svědčí o tom, že vznik a vývoj písma je nesmírně dlouhý a složitý proces.
Přesto si bez něj nedovedeme již své bytí představit. Každý musí uznat, že bez písma by neexistovala kultura. Díky písmu můžeme mluvit o civilizaci. Jsme vzdělaní a lidstvo tak dosahuje pokroku. Písmo se určitě též podílelo na tom, že z nejednotných kmenů se staly národy. Bez písma bychom ani totiž nemohly sdělovat a uchovávat myšlenky příštím generacím. jeskynni kresby
Měli bychom objasnit, co vlastně písmo a slovo psáti znamená. Slovem písmo se obyčejně chápe soustava grafických znaků, které zaznamenávají myšlenky a slova. Slovo psáti pochází ze staroslověnského pisatb , tj. podobné latinskému pingere . Po etymologickém rozboru zjistíme, že obojí původně znamenalo malovat. Též latinské scribere znamenalo původně vrýti. To nás zavádí do historie písma.

© Dasha