Dobrý den,
rád bych Vás odkázal na své stránky, které jsou výsledkem práce na jedné z podmínek zakončení NaMI.
Není na nich nic pøevratného a ani originálního, využil jsem služeb webu Wix.com, který umožňuje poskládat stránky
systémen drag and drop a výsledek vypadá celkem hezky (tím nemyslím svoje stránky, hodnocení ponechám jiným).
Na stránkách jsem shrnul nìkteré mé klíčové zájmy, moc jsem se nerozepisoval, jen jsem chtěl ukázat základní nástroje Wix.com.


Tudy tedy tam...
Get ready!