Prolegomena Scénotestu
ISSN: 1214-0090
Internetový časopis se zaměřením na projektivní a vývojovou psychodiagnostiku.


Prezentace - Scénotest         Internetové odkazy          Kazuistiky        Články, prezentace       Další projektivní metody         Kontakt

Scénotest

Úvodní prezentace k metodě

Internetové odkazy (popis, články, studie, ad.)

Kazuistiky (pro výuku, studentské, odborné)

Doplňující informace - Scénotest

Překlady, citace, publikované články či prezentace

       Další projektivní metody

Uvedení, přehled projektivních metod

Verbální p.m.
Grafické p.m.
Manipulační p.m.

Kontakt


Jakékoli náměty, příspěvky, podněty, články, kazuistiky ... z řad odborné veřejnosti jsou velmi vítány.
 

Chcete-li zveřejnit svůj příspěvek (například článek či kazuistiku) v tomto internetovém časopise, obraťte se na PhDr. Pavla Humpolíčka, Ph.D. .
 

Veškeré na těchto stránkách zveřejněné příspěvky i kazuistiky jsou řádnou publikací (obdobně jako v odborném časopise vydávaném v papírové podobě - tedy včetně ISSN).  


hump@phil.muni.cz