Jiří Rambousek
  
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1, 602 00 Brno (poštovní adresa)
Gorkého 7, Brno (sídlo katedry)
tel. 549 49 6387
    
Department of English and American Studies
Faculty of Arts, Masaryk University
A. Novaka 1, 602 00 Brno, Czech Rep. (mailing address)
Gorkeho 7, Brno (Department location)
phone: +420 549 496 387
e-mail: Jiri.Rambousek[at]phil.muni.cz
 
  KAA / Dpt of English and Am. Studies | FB | FBT
Filozofická fakulta / Faculty of Arts | FB
CIT FF | Oznámení problému
IS MU/veřejný | inet
Duolingo | czechEncy
Jaz. příručka | SSJČ

tv  WWW přístup k poště FF MU
E-Learning na FF  Obec překladatelů  Literature Online Fulltext Collection  Scholar|Docs|Print|Maps|Fight|Cal      cz 

P r a c o v n í   a   p r o v i z o r n í

K2 and Kačenka: our parallel Eng-Cz corpora
Hypal
Překlad – vybrané internetové odkazy

Poeův Havran v českém překladu (pracovní verze s heslem)
Ochotnický kroužek (pracovní verze, vyžaduje heslo)
Historie CIT FF MU (včetně historických "Setkání uživatelů")

JazzRadio | ČRo Jazz

L i b r a r i e s   &   E - T e x t s

MOZEK - Moravská zemská knihovna
Elektronické zdroje Katedry anglistiky
Virtual Library of Masaryk University | Katalog FF
Národní knihovna ČR | Souborný katalog ČR

Ústav pro českou literaturu AV ČR – zajímavé databáze
The On-Line Books Page – přehled e-textů

F o t o / t y p o / g r a f i c k é

DPI – pixel converter | Vzorníček barviček
Digitální knihovna fotografií (ÚVT MU)
Jindra Pírko