TeX pro Windows

Balík Tex pro Windows je vytvořen pro CSTeX '95 a je poskládán ze tří hlavních komponent od různých autorů (veškerý použitý software je zcela volně distribuovatelný). Každý zvlášť řeší jeden ze tří hlavních problémů chodu TEX386.EXE pod Windows.

1. Spuštění TEX386.EXE v chráněném modu - DPMI.

Starší verze, které měli extender emx interně jako součást tex386.exe bylo nutné upravovavat. CSTeX'95 je vybaven verzí, kde jsou již extendery externí. Dokumentace je tak již součástí samotného texu, zde tedy pouze jedna poznámka.

Na PC 386 bez koprocesoru pravděpodobně rsxwin v.3 nebude fungovat. Zde je nutno budˇ použít předchozí verzi (na CTANu) a spouštět ji s parametrem
-Ec:\emtex\bin\rsxw387 (např.)
Obdobou pro DOS, je-li to nutné je nastavení SET RSX387=C:\EMTEX\BIN\RSX387 Nebo lépe použít v balíku přiložen rsxwin ve verzi 3c, ktery funguje již všude bez ohledu na přítomnost (absecni) koprocesoru.

Nekteří učinili zkušenost, že ne všechny verze texu a rsx spolu v každém prostředí vycházejí:

Takže například pro Win98 platí, že spolu jdou dohromady

jméno velikost datum
rsx.exe 99 724 12.12.1994
tex386.exe 208 900 10.09.1995

 

2. Shell pro TeX ve Windows - TEXMEX.EXE

Je to velice jednoduchá záležitost. Před spuštěním Windows je pouze nutno nastavit systémové proměnné
SET EMTEXDIR=C:\EMTEX
nebo v případě osobitých požadavků i
SET TEXTFM=C:\EMTEX\TFM
SET TEXINPUT=C:\EMTEX\TEXINPUT
a upravit si vstupy podle vlastních potřeb.
!!!!!!!!!!!!!
Vlastní potřeby v tomto případě znamenají především to, že tato nastavení pomocí systemových proměnných NELZE měnit za chodu, jako je tomu v případě DOSovských dávek. Je tedy problematické používání více formátů (plain, latex2.09, latex2e). TeX v nové distribuci (od května 1995 a tedy i v CsTeXu) --- podle mych zkušeností --- dává při nastavení SET TEXINPUT=C:\EMTEX\TEXINPUT!
přednost latexu2e. Při snaze použít latex2.09 se spustí compatible mod a některé *.sty nemusí být nalezeny a překlad skončí neúspěšně, přestože tatáž akce v DOSu proběhne bez problémů (dávky si přestaví environment podle potřeb).
Řešení spočívá v manipulaci s nastavením TEXINPUTu.
1. Je možné je v SET vyjmenovat, a to v takovém pořadí, v jakém chceme aby adresáře byly TeXem prohledávány. Je ovšem nutné volit tak, aby při zpracování latexem2e nebyl dříve prohledáván adresář latex2.09, kde by mohl být nalezen *.sty stejného jména jako v adresáři latex2e, ale jiného obsahu. Nebo naopak či ještě jinak. Obavám se že dokonalé řešení neexistuje.

2. Je možné nastavit jen jeden formát (nebo více nekolidujících) + aktuální nebo zvláště k tomu vyčleněný adresář a tam potom umisťovat právě požadované styly normálmě umístěné kdesi v adresářové struktuře EMTEXu. Tento postup má nakonec i své výhody (úprava stylů se zachováním originálu, možnost rychle je zkopírovat a se zdrojovým textem přenášet) a já jsem u toho zůstal. Takže to konkrétně vypadá takto
SET TEXINPUT=%EMTEXDIR%\TEXINPUT!;.\!
a mám nastavený podadresář (libovolného jména, to je ten !) aktuálního adresáře a do něj umístím, *.sty, které (podle nastavení) nemusí být standardně přístupné.
Při této volbě
SET TEXINPUT=.\!;%EMTEXDIR%\TEXINPUT!
by tomuto adresáři měla být dávána přednost.

Výše uvedeným se vyřeší i situace, kdy po spuštění LaTeXu2e a použití \usepackage{czech} najde TeX při normálním nastavení (pod Windows) czech.sty, ale v adresáři csplain, což způsobí nedokončení kompilace.

Po spuštění texmex.exe v menu Options, TeX Options nastavíte extender RSXWIN.EXE a vlastní program TEX386.EXE, formáty a další podle potřeb. Prohlížeč doporučuji nastavit s volbou pouze jedna instance, která zařídí spuštění pouze jedné kopie. (Abyste si rychle nevyčerpali zdroje.)

TEXMEX vyžaduje dvě sdílené (tj. mohou, ale nemusí být již ve vašem počítači v adresáři windows/system instalovanány) dynamické knihovny vbrun300.dll a ctl3d.dll, obě jsou v souboru txwdll.zip volně ke stažení.

Kódování

TextelmExtel (jak se program plným jménem nazývá) resp. jeho editor pracuje s kódováním následovně. V editoru se píše pomocí českých fontů normálně česky, pomocí clipboardu lze do něj přenést text z libovolné jiné win aplikace. Editor to však všechno uloží nikoli jako CP1250, ale použije převodu do kódové stránky DOSu, ve standardní instalaci LATIN2. Při generování formátu stačí tedy zadat toto kódování a takto vzniklý formát použít v nastavení TextelmExtelu. Znamená to, že tímto editorem uložený text je v LATIN2 a takovýto text pořízený kdekoli jinde lze přímo také načíst (převod z a do CP DOS a Win se děje plně automaticky).

Chcete-li pracovat se soubory v kódování bří Kamenických upravte si SYSTEM.INI následujícím způsobem

[keyboard]
oemansi.bin=xlateeke.bin

[boot.description]
woafont.fon=Kamenici

Potom budete psát ve Windows (v editoru texmexu) CP 1250, ale ukládano a kompilováno to bude kamenicky. Soubor XLATEEKE.BIN musí být v C:\WINDOWS\SYSTEM

Můžete také použít kódování Windows (CP 1250). Odpadne tak konverze ANSI<->ASCII při každém načítání a ukládání souboru. K tomu je třeba vygenerovat formát s odpovídající tabulkou *.tcp. Podíleli se na ní pánové Kubeček, Wágner, .. a je zařazena v tomto balíku. Pro usnadnění je tu i upravený soubor inibat.mnu, který po zařazení do odpovídajícího adresáře a spuštění patřičné dávky, nabídne vytvoření formátu pro Windows kódování.

TeXtelmExtel je beta verze, která je sice funkční, ale nikoli prostá nedostatků. Sledujte proto CTAN (systems/msdos/emtex/emtex-contrib/TeXtelmExtel).

3. Prohlížeč DVI - DVIWIN

Je podrobně popsán autorem v \EMTEX\DOC\WIN\*.WRI Pro základní potřeby stačí nastavit adresář fontů na C:\EMTEX\FONTS;C:\EMTEX\FONTS\PK300\DPI$R případného chybové hlášení se nezaleknout, resolution na 300 (resp. podle rozlišení používaných fontů) a je hotovo. Používáte-li program bm2font, doporučuji jeho poslední verzi (7.02.95), která je pro kombinaci s dviwin již většinou, nikoli však na 100%, bezproblémová.

Přikládám i texmex.ini a dviwin.ini s přednastavením pro disk C:\ Po umístění do C:\WINDOWS a nezbytném doladění by vše mělo být O.K.

4. Dynamické knihovny - DLL

TeXtelmExtel vyžaduje pro svůj chod některé knihovny, které jsou společné i dalším win aplikacím, ale nikoli standardní součástí Windows. Pozitivně to vím dvou knihovnách - VBRUNN.DLL a CTL3D.DLL a ty jsou v extra balíku TXWDLL.ZIP Pokud je ještě nemáte, umístěte je do adresáře C:\WINDOWS\SYSTEM

P.S.
Pokud snad nebude něco fungovat podle tohoto popisu je to tím, že
- nejsem počítačový profesionál (ale pouhý filosof),
- měl jsem možnost to odzkoušet pouze na dvou počítačích téměř identické konfigurace.

Pro úplnější informace je nutno sáhnout k originálním dokumentacím. Zprávy o možných vylepšeních uvítam na mé adrese.

Happy WinTeXing