Kde hledat informační zdroje o Linuxu

Uživatelé se často obrací na ostatní o radu, aniž by se pokusili vyřešit problém sami, což je pro ně samotné většinou mnohem užitečnější. Mnohdy netuší, že mají zdroje informací přímo na dosah ruky, na pevném disku svého počítače nebo serveru a u počítačů připojených do Internetu přístupné ve svém oblíbeném prohlížeči, případně na kompaktních discích své linuxové distribuce. Teprve po prozkoumání těchto možností by se měl tazatel obracet do odpovídající elektronické konference.

Tištěná literatura

Mezi nejužitečnější zdroje však patří tištěná literatura, v každém případě se vyplatí do ní investovat (elektronická podoba mnoha návodů nestačí například v případě, kdy se do počítače vůbec nemůžete dostat, a špatně se čte i ve vlaku). V poslední době vyšly o Linuxu například tyto: Posloužit však může jakákoliv dobrá kniha o systémech typu unix (Brodský-Skočovský: Operační systém UNIX a jazyk C, SNTL, Praha 1989).

viz též přehled literatury na adrese http://www.penguin.cz/knihy/

Anglicky vychází časopis Linux Journal, předplatné (asi 1500 Kč ročně) se dá objednat např. u IPEX České Budějovice - navštivte domovskou stránku časopisu http://www.linuxjournal.com/, a podívejte se, kdo časopis distribuuje v České republice.

Česky vychází nepravidelník Linuxové noviny - kromě html podoby existuje i pdf verze, která se distribuje na českých mutacích linuxových distribucí. Tato verze je zároveň připravená pro tisk, což je vhodné zejména pro začínající uživatele, kteří do návodů nahlíží velmi často.

Linuxové zdroje na dosah ruky

man

V pořádných operačních systémech je zvykem, že se programy distribuují s kompletní dokumentací. Standardem jsou manuálové stránky. V těchto stránkách jsou popsány všechny příkazy a další důležité informace. Některé stránky jsou přeloženy, a v českém prostředí se vám zobrazí tedy česky. Jsou rozděleny do 9 sekcí:
  1. Uživatelské příkazy
  2. Systémová volání
  3. Knihovní funkce
  4. Zařízení a ovládače zařízení
  5. Formáty konfiguračních souborů
  6. Hry
  7. Různé
  8. Nástroje pro správu systému
  9. Interní volání specifická pro Linux
Obsah manuálových stránek si můžete přečíst příkazem man; protože samotný man není výjimkou, můžete začít příkazem
man man

Ve které manuálové stránce hledat vám napoví příkazy apropos (hledá se část slova) nebo whatis (hledá se přesný výskyt slova - to vše i v českých stránkách, pokud je máte nainstalovány; pozor na ohýbání českých slov). Odkazy na manuálové stránky se pak obvykle píší ve tvaru
ls (1)
což znamená, že další informace získáte v elektronickém manuálu na stránce programu ls v 1. sekci. Pokud se víc manuálových stránek, např. pro program a systémové volání, jmenuje stejně, příkaz man vyvolá pouze první z nich; další je třeba vyvolat s uvedením čísla sekce nebo použít přepínač -a
man 5 shadow
man -a shadow
Pro prohlížení v systému X Window je k dispozici příkaz xman, v grafických systémech KDE a Gnome přes integrovanou nápovědu.

Ne zcela spolehlivým, ale velmi příjemným zdrojem jsou manuálové stránky v indexované html podobě

info

Novější programy používají systém info. Tento systém je o něco propracovanější a umožňuje hypertextové sledování témat, zato má složitější ovládání, které se ale příručka k systému info pokouší naučit. Viz
info info
O něco více pohodlí poskytuje program pinfo; stránky lze také prohlížet přímo z editoru emacs.

Přepínače

Většina programů uvede stručnou nápovědu nebo seznam svých přepínačů, pokud dostane některý z následujících přepínačů:
-?
-h
--help
Podrobný popis, co který přepínač znamená, podá manuálová nebo info stránka.

/usr/doc

Všechny balíky mají dokumentaci k programům v adresáři /usr/share/doc, u starších systémů /usr/doc - podívejte se na obsah adresáře /usr/share/doc/BALIK (Debian) nebo /usr/share/doc/BALIK-VERZE (Red Hat) Dokumentace je často rozsáhlejší než popis k programům v manuálové stránce, výjimkou nebývá množství příkladů použití.

HOWTO

Soubor nejužitečnějších návodů a postupů v konkrétní problematice.
Po instalaci každé distribuce by měla být sada všech HOWTO v adresáři /usr/share/doc/HOWTO (/usr/doc/HOWTO), aktuální verzi jednotlivých HOWTO najdete na každém zrcadle ftp serveru metalab.sunsite.edu (např. ftp.linux.cz nebo sunsite.mff.cuni.cz) v adresáři /pub/Linux/docs/HOWTO. Pozornost věnujte i podadresářům mini a unmaintained.

Informace o balíku v balíčkovaných distribucích

Red Hat a odvozené distribuce podávají základní informaci o nainstalovaném balíku příkazem
rpm -qi BALIK

Debian a odvozené distribuce podávají základní informaci o nainstalovaném balíku příkazem
dpkg -p BALIK

Věci kolem jádra

Zdrojové texty jádra jsou umístěny v adresáři /usr/src/linux. Dokumentaci najdete jednak v adresáři Documentation a jeho podadresářích, jednak v těsném sousedství ovládačů v adresáři drivers. Na webu je dostupný komfortní prohlížeč na adrese lsd.linux.cz.