Telnet jako root

Přihlašování superuživatele je omezeno pouze na terminály vyjmenované v souboru /etc/securetty, obvykle jsou to konzoly 1 až 6. Pokud se opravdu potřebujete přihlašovat na dálku, zapište do tohoto souboru názvy virtuálních terminálů

0
1
...
(na novějších systémech používajících virtuální filesystém pts) nebo
ttyp0
ttyp1
...
(na starších systémech s pevnými virtuálními terminály). Důvod neúspěšného přihlášení byste měli najít v systémových záznamech (obvykle /var/log/messages).

V heterogenních sítích je ale takový přístup nerozumný a nebezpečný, root by se měl hlásit pouze z konzoly. Na vzdálené přihlašování je lépe všude používat tzv. bezpečný shell ssh, který veškerou komunikaci včetně posílaného hesla šifruje a jehož omezení se nastavují zvlášť, na securetty se ohled nebere. Další výhodou ssh je automatické forwardování portů pro X window. Obdobně bezpečný způsob komunikace má ještě nadstavba telnet-SSL.

Některé distribuce (SuSE) mají vlastní systém ochrany počítače i před jeho vlastním správcem a za jistých nastavení zadaných již při instalaci nedovolují rootovi přihlášení vůbec.

Jak se dá problém ještě obejít:

Další informace:

Souvisící problémy: