./configure error

Snažím se přeložit program AAA, podle pokynů spustím ./configure, ale dostanu chybu cannot find -lxxx. Přitom knihovna xxx nainstalována je. Kde hledat problém?

Pokud jste při prvotní instalaci nezvolili instalaci plného vývojového prostředí, jsou nainstalovány obvykle jenom verze knihoven pro dynamické sestavování. Pro sestavení programu, který dynamickou knihovnu bude využívat, je potřeba vývojový balíček s hlavičkovými soubory a statickou verzí knihovny, obvykle má jméno xxx-devel a musí být stejné verze jako již nainstalovaná dynamická knihovna.

Detaily procesu konfigurace ukládá skript configure do souboru config.log, podívejte se do něj na posledních asi 15 řádků na detailnější popis chyby. Chyba může také být u knihovny testované bezprostředně před onou oznámenou.

Pokud jste si jisti, že máte na disku vše, co potřeba je, je možné, že sestavovací program jen nemůže knihovny najít. Pak mu pomožte: vnuťte parametr -L/cesta/ke/knihovně do procesu sestavování, obvykle do příkazového řádku příkazu configure nebo následně do nově vytvořeného souboru Makefile, hledejte řádek, kde se nastavuje proměnná LIBS.

Viz též